Stortingets arktiske delegasjon på første tur til Svalbard

The Norwegian delegation, which arrived at Svalbard yesterday, is closely linked with other countries’ MP’s through intergovernmental cooperation in the Arctic Council. (Photo: Matheusz War)
- Svalbard står overfor store omstillinger og endringer i de neste årene som vil få betydelige konsekvenser for et lite samfunn. Det slår Eirik Sivertsen (Ap), leder for Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid, fast.


- Svalbard står overfor store omstillinger og endringer i de neste årene som vil få betydelige konsekvenser for et lite samfunn. Det slår Eirik Sivertsen (Ap), leder for Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid, fast.

- Det er viktig at vi i Stortinget møter og snakker direkte med folk slik at vi får en best mulig forståelse av situasjonen, sier Sivertsen. Sammen med de fem andre medlemmene i delegasjonen starter han det fire dager lange besøket på Svalbard i dag. 

Nylig var næringsminister Torbjørn Røe Isaksen på sitt første offisielle besøk i Longyearbyen, og nå er det altså Stortingets delegasjon for arktisk samarbeid som har sin første reise til øygruppen - og byen som huser i overkant av 2000 innbyggere.

Svalbard er av stor betydning for Norge og en sentral del av våre nordområder, grunngir Stortinget i en pressemelding.

Besøket varer til torsdag, og på programmet de neste dagene står blant annet møter med Sysselmannen, representanter for Longyearbyens lokalstyre, representanter for næringslivet, SvalSat og Universitetssenteret på Svalbard (UNIS).

Delegasjonen skal også besøke Ny-Ålesund, møte russiske representanter i Barentsburg og besøke Svea for å få en status for avviklingen av gruvedriften og det forestående oppryddingsarbeidet.

Les også: 

Kommentar: På Svalbard får garantert ikke Olemic Thommessen økonomiansvaret

Svalbard dynges ned av utviklingsplaner

Den faste delegasjonen for arktisk parlamentarisk samarbeid ble opprettet i 2009, på bakgrunn av en stigende interesse for Arktis både hos arktiske og ikke-arktiske stater.

Det er Stortingets internasjonale avdeling som har sekretariatsfunksjonen for delegasjonen. 

Foruten delegasjonsleder Eirik Sivertsen (Ap) består den av nestleder Margunn Ebbesen (H), Svein Harberg (H), Else-May Botten (A), Bengt Rune Strifeldt (FrP), og Willfred Nordlund (Sp).

Det arktiske parlamentarikersamarbeidet består av representanter fra de fem nordiske landenes parlamenter, samt parlamentene i Canada, Russland og USA og Europaparlamentet. Seks organisasjoner som representerer urbefolkningen i de arktiske områdene er permanente deltakere. 

Den norske delegasjonen har tett kontakt med andre landenes parlamentarikere gjennom regjeringssamarbeidet i Arktisk råd.

Levevilkår, energi, sjøfart, klima og miljø, samt samarbeid om forskning og utdanning er blant temaene i det arktiske samarbeidet.
Stortingsrepresentant Eirik Siversten, (A, Nordland).
Eirik Sivertsen, nordlandsrepresentant for Arbeiderpartiet, er leder av Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid.

Nøkkelord