Støre støtter hydrogensatsing i Nordland

Det satses på hydrogen flere steder i nord. Jonas Gahr Støre besøkte tirsdag Alcoa Mosjøen i Nordland. Der fikk han blant annet høre om hydrogensatsingen til Gen2 Energy som skjer i tilknytning til Alcoa. (Foto: Trym Solhaug Vassvik / Alcoa Norge). 

Energiselskapet Gen2 Energy og aluminiumsprodusenten Alcoa Mosjøen vil se på de lokale mulighetene som ligger i bruk av hydrogen. Statsminister Jonas Gahr Støre mener Mosjøen har viktige forutsetninger for å bli sentral i hydrogenutviklingen i Norge. 

– Nordland er et industrifylke. Her er det god tilgang på fornybar kraft, sterke industrimiljøer og dyktige fagfolk i industrien. Industrien sitter på en viktig nøkkel i å ta i bruk ny teknologi som får utslippene ned. De kan skape nye arbeidsplasser, som innen batteriproduksjon og hydrogenproduksjon. Det er noe vi vil støtte aktivt opp om, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til High North News. 

Tirsdag besøkte Støre aluminiumsverket Alcoa i Mosjøen. Aluminiumsverket er tilknyttet hydrogensatsing som nå skjer i industribyen. 

Energiselskapet Gen2 Energy er i gang med en storsatsing på produksjon og distribusjon av grønt hydrogen i Mosjøen. Tidligere i høst inngikk energiselskapet Gen2 Energy en avtale med Vefsn kommune kjøp og salg av to tomter i Mosjøen for storskala produksjon og shipping av grønt hydrogen.

Partene ble enige om at det skal arbeides for å legge til rette for lokal og regional bruk av grønt hydrogen. Et potensielt selskap som ble pekt ut da var aluminiumsprodusenten Alcoa i Mosjøen. 

Lokal bruk og eksport

Denne uka signerte Gen2 Energy og Alcoa Mosjøen en uforpliktende intensjonsavtale om å se på potensiell bruk av hydrogen. Partene ønsker å utrede potensialet for felles utvikling av løsninger for logistikk, nettutnyttelse og kraft, dele kunnskap om hydrogen og oksygen som innsatsfaktorer.

  Vi er veldig fornøyde med samarbeidet med Alcoa så langt og den uforpliktende intensjonsavtalen om å se på potensiell bruk av hydrogen, oksygen og felles infrastruktur, sier Jonas Meyer, daglig leder i Gen2 Energy i en pressemelding.

Han legger til at avkarbonisering av aluminiumsproduksjon representerer ett potensielt stort marked for hydrogen, samtidig som lokalt salg reduserer transportkostnadene.

 – Dette samarbeidet vil la oss innhente viktig kunnskap om mulighetene hydrogen representerer, og kan spille i å redusere utslipp fra industrien. Et viktig steg ettersom aluminium har en strategisk viktig posisjon i fornybarsamfunnet, legger Grethe Hindersland, Norgessjef Alcoa til. 

Hydrogen-hub Helgeland

I sommer la Solberg-regjeringen fram sitt veikart for hydrogen der regjeringa fram mot 2025 vil legge til rette for at det i samarbeid med private aktører kan etableres fem hydrogenknutepunkt innen maritim transport.

Alcoa Mosjøen og Gen2 Energy er begge med i en felles satsing på å få et nasjonalt knutepunkt for hydrogen til Helgeland. 

Hvorvidt prosjektet Hydrogen-hub Helgeland blir et av de fem nasjonale hydrogenknutepunktene er fortsatt usikkert. 

– Mosjøen har viktige forutsetninger for å bli helt sentral i hydrogenutviklingen i Norge. Her er det tilgang på fornybar kraft og sterke industrimiljøer. Det er et spennende utgangspunkt, kommenterer Støre.

– Jeg har lyttet til hvordan industrien her ser på mulighetene. Jeg ser mulighetene for å produsere grønt hydrogen som kan eksporteres til Europa. Og på Alcoa ser vi også mulighetene for å bruke hydrogen i deler av energitilførselen til industrien. Vi vil se hydrogen i Nordland, legger han til. 

Vi må legge til rette for at vi får forskning og kompetanse tett på industrien i nord.
Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Mer forskning til Nordland

Hva vil du gjøre for at dette skal lykkes? 

– Jeg tar med meg innspillene vi har fått på dette besøket. Noe handler blant annet om økonomisk støtte, men vel så mye går på hvordan regelverket virker og hvordan vi legger til rette for eksport og løser andre utfordringer knyttet til infrastruktur, sier han. 

Selv om Nordland er et strekt industri- og eksportfylke, forklarer Støre at en utfordring handler om at det er lite forskning: 

– Vi har katapulter som samler forskning og utprøving flere andre steder. Som del av vår nordområdesatsing er dette et av de temaene vi må se grundigere på. Vi må legge til rette for at vi får forskning og kompetanse tett på industrien i nord, sier Støre.

Les også

Nøkkelord