LKAB tar første steg mot å bygge verdens første fossilfrie hydrogendrevne stålverk

Dronebilde fra byggingen av pilotanlegget. Foto: LKAB

Jern- og stålindustrien er en av sektorene som slipper ut mest karbondioksid. Prosjektet "Hybrit" har til hensikt å erstatte fossil brennstoff med biodrivstoff for å oppnå fossilfri produksjon av jernmalmpellets. 

Innen kort tid starter LKAB og deres samarbeidspartnere byggingen av et testanlegg som blir første steg mot verdens første fossilfrie hydrogendrevne stålverk. Målet er at dette nesten skal eliminere CO2-utslippene innen 2035 og gjøre LKABs jernmalmspellets helt karbondioksidfrie. 

Prosjektet som kalles "Hybrit" har til hensikt å erstatte fossil brennstoff med biodrivstoff for å oppnå fossilfri produksjon av jernmalmpellets. 

  Jan Moström, LKAB-konserndirektør, Martin Lindqvist, konserndirektør SSAB og Magnus Hall, konserndirektør Vattenfall.

- Gjennom Hybrit-prosjektet undersøker LKAB muligheten for å erstatte varmekraftverket som brukes i pelletsprosessen, som er hjertet i vår produksjon. Parallelt vil det bli gjennomført forsøk i et testanlegg i Luleå med altenativ oppvarmingsteknologi, der det skal undersøkes om biodrivstoff og plasmabrennere vil fungere i pelletsprosessen, forklarer Jan Moström, LKABs konsernsjef i en nyhetsmelding. 

Klimaversting

Jern- og stålindustrien er en av sektorene som slipper ut mest karbondioksid i Sverige. Samtidig vil befolkningsvekst, i kombinasjon med større urbanisering, bety at etterspørselen etter stål vil fortsette å vokse frem til 2050.

Hvis Hybrit-initiativet lykkes, vil Sveriges kullsyreutslipp reduseres med 10 prosent, anslår selskapet. 

- Sammen med eierne håper vi å kunne løse problemet med utslipp i jern- og stålindustrien, sier Mårten Görnerup, CEO, Hybrit Development AB.

Samarbeidsprosjekt

Hybrit er et felles initiativ mellom det svenske kraftfirmaet Vattenfall, svensk-finsk firma SSAB og det svenske gruveselskapet LKAB.

De tre selskapene, støttet av Energistyrelsen, kom sammen i 2016 for å finne en måte å revolusjonere jern- og stålproduksjonen.

- Vattenfall ser frem til å videreutvikle dette samarbeidet. Samarbeidet med SSAB og LKAB spiller en svært viktig rolle i elektrifisering av industrien og utvikling av fossilt hydrogen for å gi mulighet for et fossilfritt liv innen en generasjon, sier Magnus Hall, konsernsjef i Vattenfall.

Gjennom Hybrit-prosjektet skal tre samarbeidspartnere finne ut om det er mulig å gjøre stålindustrien utslippsfri

Martin Lindqvist, konsernsjef for SSAB legger til: 

- Vi skal ta et revolusjonerende teknologisk sprang og vise verden at det er mulig å produsere stål uten å  karbondioksidutslipp. Arbeidet med å utvikle en helt fossilfri stålproduksjon går framover i henhold til planen, og jeg har stor tillit til at vi skal lykkes. 

80 millioner kroner

Den biobrenselbaserte fabrikken skal bygges på LKABs Malmberget-område, koster rundt 80 millioner svenske kroner (8,6 millioner dollar).

Ifølge de tre selskapene betyr dette at fossilt generert karbondioksidutslipp fra Malmberget-operasjonen vil bli redusert med opptil 40 prosent i testperioden, noe som tilsvarer om lag 60.000 tonn per år.

Tre faser

  • 2016-2017 Pilotstudier ble igangsatt i 2016 for å utarbeide basisdata for et pågående forskningsprosjekt. Studien ble fullført og presentert i begynnelsen av 2018.
  • 2018-2024 Pilotfase: Første spadetak i byggingen av pilotanlegget ble tatt i mai 2018. Testanlegget skal etter planen stå ferdig i 2020. Pilotanleggsforsøk vil bli gjennomført i 2024.
  • 2025-2035 Demonstrasjonsfase: I henhold til planen vil det bli utført tester i demonstrasjonsanlegget i løpet av en tiårsperiode. Deretter vil fossilfri stålproduksjon i 2035 være kommersielt levedyktig.

Nøkkelord