Ingen avklaringer før sommeren om støtte til «Hydrogen Hub Mo»

Mo Industripark er et industrielt tyngdepunkt i nord, og en av Norges største industriparker. Industriparken rommer over 100 bedrifter, 2400 ansatte og står for 20% av eksportinntektene i Nordland. (Foto: MIP Info)

– Prosjektet er fortsatt i en avklaringsfase med henhold til støtte til hydrogenproduksjon. Teknisk er prosjektet langt på vei ferdig utredet. Det er ingen avklaringer før sommeren, sier Jan Gabor, direktør for eiendomsutvikling ved Mo Industripark AS.

I juni 2020 inngikk Statkraft, CELSA og Mo industripark AS en intensjonsavtale om å etablere «Hydrogen Hub Mo», et anlegg for elektrolysebasert hydrogenproduksjon i Mo Industripark. 

Prosjektet har søkt støtte hos EU gjennom IPCEI (Important Projects of Common European Interest) og ETS Innovation Fund som koordineres av ENOVA i Norge. 

– Prosjektet er fortsatt i e avklaringsfase med henhold til støtte til hydrogenproduksjon. Teknisk er prosjektet langt på vei ferdig utredet. Det er ingen avklaringer før sommeren, sier Jan Gabor, direktør for eiendomsutvikling ved Mo Industripark AS.

Planen er å produsere hydrogen til flere bedrifter og prosesser tilknyttet Mo Industripark og å utnytte biprodukter som varme og oksygen.

Statkraft og CELSA ønsker å utvikle en komplett verdikjede for grønt hydrogen til industrielt bruk.

Målsettingen er å få på plass en produksjonslinje innen utgangen av 2022.

 

Les også

Nøkkelord