Støre og Vestre la fram veikart for å få fortgang på nye, grønne industrieventyr

Pressekonferanse om regjeringens grønne industriløft

Næringsministeren og statsministeren lanserte veikart for grønt industriløft på Rosenberg verft i Stavanger. (Foto: Nærings- og fiskeridepartementet).

Regjeringen har lagt fram hundre tiltak på syv industriområder for å styrke den grønne industrien i hele landet. – Dette kan bidra til å hente ut potensialet vi har her i Nord-Norge, sier direktøren i NHO Nordland. 

Næringsminister Jan Christian Vestre og statsminister Jonas Gahr Støre.

Næringsminister Jan Christian Vestre og statsminister Jonas Gahr Støre. (Foto: NFD).

 Dette er en plan for reindustrialiseringen av Norge. Det skal bygges grønn industri fra sør til nord, fra øst til vest, slo næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) fast da han og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) la fram regjeringens grønne industriløft torsdag.

Ni departementer har jobbet sammen om 100 tiltak på syv satsingsområder som regjeringen har pekt ut som særlig viktig for Norge i det grønne industriløftet;

  • Havvind
  • Batterier
  • Hydrogen
  • Co2-håndtering
  • Prosessindustrien
  • Maritim industri
  • Skog, tre- og bioøkonomi

Slik vil staten stille opp

Hovedmålene i regjeringens nylanserte veikart er å få opp investeringstakten, øke eksporten og kutte klimagassutslippene med 55 prosent innen 2030. 

Næringsminister Vestre understreket blant annet at investeringene i fastlandsindustrien var høyere i opptakten til finanskrisen i 2008 enn i 2019. Han var tydelig på at den norske industrien må mobilisere med privat kapital, men at også staten vil stille opp. 

– Privat kapital skal lede an, og regjeringen vil bidra med statlig risikoavlastning til grønne industriprosjekter. Behovet for slik statlig risikoavlastning er anslått til om lag 60 milliarder kroner fram til 2025, sa Vestre og la til: 

– Næringslivet kan være trygg på at vi stiller opp og at vi skal ruste de ulike støtteordningene for å møte behovet for statlige lån, garantier og egenkapital. Forutsetningen er selvfølgelig at det er gode prosjekter og privat investeringsvilje. 

Grønne batterer, grønt hydrogen og grønt stål er områder vi i nord kan levere på. 

Regiondirektør Daniel Bjarmann-Simonsen i NHO Nordland.

Forsterke strømnettet

Et stort spørsmålstegn for gjennomføringen av de grønne industriprosjektene er om det er nok kraft. Fra Øst-Finnmark i nord til sørlige deler av Nordland er det flere grønne industriprosjekter på gang som krever enorme mengder strøm. Det henvises stadig til nødvendigheten av å bygge ut mer fornybar kraft. 

Et av tiltakene regjeringen legger fram i veikartet er å øke saksbehandlingskapasiteten for å bidra til raskere konsesjonsbehandling av nett og produksjon av kraft. 

– Det blir ikke noe grønt industrieventyr uten fornybar energi. Derfor vil vi øke kraftproduksjonen, redusere konsesjonsbehandlingstiden og forsterke kapasiteten i strømnettet. Det må skje raskt, sier Vestre.

Regiondirektør i NHO Nordland, Daniel Bjarmann-Simonsen

Regiondirektør i NHO Nordland, Daniel Bjarmann-Simonsen, sier det blant annet er gledelig at regjeringen ønsker å sette Norge i førersetet på bærekraftig mineral- og bergverksvirksomhet. Det gir mulighet for å bygge norske, sammenhengende verdikjeder i industrien. (Foto: Eva Helene Storm Hanssen / NHO).

Stort potensial i nord

– I over 20 år har vi snakket om mulighetene som finnes i nord basert på nordnorske konkurransefortrinn, som tilgang på billig, grønn kraft og mineraler. Nå skal det grønne skiftet gjennomføres, sier direktør Daniel Bjarmann-Simonsen i NHO Nordland til High North News. 

Markedet etterspør grønne batterier, grønt hydrogen, grønn ammoniakk og grønt stål, forklarer han. Det er områder Nord-Norge kan levere på. 

– Vi har de naturlige fortrinnene, samt menneskelige fortrinn med den industrielle kompetansen vi har fra før. Nå kommer vi virkelig til vår rett. Dersom politikken som nå har blitt presentert av regjeringen blir konkret og gjennomført, vil det bidra til at vi virkelig kan hente ut det potensialet vi har her i nord, understreker Bjarmann-Simonsen. 

Regiondirektøren stiller seg positiv til veikartet som regjeringen har lagt fram og sier det er bra at behovene til industrien ses i sammenheng.

– Det gjør at vi får en helhetlig politikk og større muligheter for at bedriftene kan realisere det grønne skiftet. Det handler om å kutte utslipp og skape verdier og arbeidsplasser samtidig. Forutsetningen for å få dette til er det regjeringen nå viser til; det må være gode kapitalvirkemidler, tilgang på mer kraft og raskere saksbehandling av kraftkonsesjoner, samt tilgang på kompetanse, sier han og legger til: 

– Dette er et godt utgangspunkt, men det er nå jobben starter. Bedriftene er klare til å innfri regjeringens ambisjoner. Samtidig må tiltakene konkretiseres slik at dette er mulig å gjennomføre og det må skje raskt. Dette er et kappløp med resten av verden og vi henger litt etter.

Les også

Nøkkelord