Stor fiskeriaktivitet: Stigende innsig av skrei

Fra Tufjorden
Fra båter til kai i Tufjorden. (Foto: Lillian Hansen, Norges Råfisklag).

Stabilt og iskaldt vær forrige uke la til rette for større fiskeriaktivitet enn tidligere uker, opplyser Norges Råfisklag. Nå har også skreien nådd Vesterålen.

English version.

Innsiget av skrei fra Barentshavet er stigende, og forrige uke ble det levert 7 200 tonn torsk. Dette er bestenotering så langt i år, opplyser Norges Råfisklag i sin ukentlige rapport om fisket. 

Stabilt og iskaldt vær forrige uke la til rette for den større fiskeriaktiviteten sammenlignet med tidligere uker.

Har nådd Vesterålen

Ifølge Råfisklaget har skreiens naturlige gytevandring ned til kysten nådd Vesterålen, der det for første gang i år ble fisket og levert mer torsk enn sei.

Det meldes også om en gledelig utvikling i fisket etter hyse, fremfor alt utenfor kysten av Øst-Finnmark og Vesterålen.

Vest-Finnmark med størst kvantum

Råfisklagets omsetning i uke 6 er for øvrig på 539 millioner kroner (foreløpig tall). For tilsvarende uke i fjor lå omsetningen på 427 millioner kroner.

Omsetningen av ferskt råstoff i uke 6 utgjorde 357 millioner kroner. Videre utgjorde altså omsetningen av fersk torsk 7.200 tonn til verdi 272 millioner kroner. 

I Vest-Finnmark ble det levert størst mengde fersk torsk. Bak ligger Troms, Vesterålen og Øst-Finnmark. Prisen for torsken er også høyest i Vest-Finnmark og ligger på 56,5 kroner per kilo, som er noe over snittprisen på 55,9 kroner kiloen. 

Les også

Nøkkelord