Kvotekutt på flere viktige fiskearter merkes på sjømateksporten

Administrerende direktør Christian Chramer i Norges sjømatråd.
– Å ta vare på de dyrebare fiskeressursene langs norskekysten er ikke bare viktig for Norge, men også viktig for å kunne forsyne verden med næringsrik sjømat. For å fortsette å klare det, må vi i perioder leve med lavere landinger og eksportvolum, sier administrerende direktør Christian Chramer i Norges sjømatråd. (Foto: Knut Åserud / Norges sjømatråd).

– Kvotereduksjonene på torsk, sild og makrell begynner nå for alvor å merkes på eksportvolumet, sier administrerende direktør Christian Chramer i Norges sjømatråd. Han presiserer samtidig at slike reguleringer er en helt sentral del av norsk fiskeriforvaltning.

Norge eksporterte sjømat for 13,3 milliarder kroner i januar. Det er en økning på fem prosent, sammenlignet med samme måned i fjor.

Økte laksepriser bidrar blant annet til den gode starten på sjømateksporten i 2024, forklarer administrerende direktør Christian Chramer i Norges sjømatråd i en pressemelding. 

Samtidig bidrar den svake norske kronen til at januar ble den 35. måneden på rad med verdivekst på sjømateksporten.

Lavere volum

Til tross for verdivekst, falt imidlertid volumet på sjømateksporten forrige måned. I januar eksporterte Norge 184 000 tonn sjømat, som er en nedgang på 15 prosent sammenlignet med samme måned i fjor.

– Kvotereduksjonene på torsk, sild og makrell begynner nå for alvor å merkes på eksportvolumet. Også i år får vår største villfangede art målt i verdi, torsken, et kvotekutt på 20 prosent. Det samme er tilfellet for sild. Det gir økt kamp om råstoffet og lavere tilførsel til markedene, sier Chramer, som også presiserer at slike reguleringer er en helt sentral del av norsk fiskeriforvaltning:

– Å ta vare på de dyrebare fiskeressursene langs norskekysten er ikke bare viktig for Norge, men også viktig for å kunne forsyne verden med næringsrik sjømat. For å fortsette å klare det, må vi i perioder leve med lavere landinger og eksportvolum. Det er det som gjør Norge til en bærekraftig og ansvarlig sjømatnasjon.

Lavere eksportverdi for fersk torsk

Når det gjelder fersk torsk eksporterte Norge 3 506 tonn til en verdi av 229 millioner kroner i januar.

Verdien falt med åtte millioner kroner, eller tre prosent, sammenlignet med januar i fjor. Volumet falt med syv prosent.

Med lavere kvoter falt også landingene av fersk torsk fra fiskeflåten med om lag 17 prosent i januar. 

– Dette har gitt utslag i lavere eksportvolum på villfanget fersk torsk, som falt 21 prosent i januar, til totalt 2 455 tonn. Eksportverdien var på 170 millioner kroner, sier sjømatanalytiker Eivind Hestvik Brækkan i Norges sjømatråd.

Rekord for skreien

Til tross for delvis krevende værforhold i januar, er skreifisket nå godt i gang. Og selv om både landinger og eksportvolum av fersk torsk gikk ned i januar, var det imidlertid en solid økning i volumet for kvalitetsmerket skrei.

Norge eksporterte 601 tonn skrei til en verdi av 50 millioner kroner i januar. Verdien økte med 34 prosent, sammenlignet med januar i fjor. Det registreres også en vekst i volum på 34 prosent

– Hele 25 prosent av det totale eksportvolumet av fersk villfanget torsk var skrei i januar. Andelen skrei har aldri vært høyere i en enkeltmåned, sier sjømatanalytiker Eivind Hestvik Brækkan i Norges sjømatråd.

– I likhet med laks har skreien fått fotfeste som et kvalitetsprodukt blant europeiske konsumenter, og det er gledelig å se økende skreivolum også når torskekvoten faller, sier administrerende direktør Chramer.

Les også

Nøkkelord