Stopp i sementleveranse kan få store konsekvenser for LKAB

Flyfoto over Kiruna i Nord-Sverige. LKAB driver jernmalmgruver i Norrbotten i Nord-Sverige og er regnet som den største jernmalmprodusenten i Europa. Foto: Kiruna kommune. 

LKAB mener selskapet kan få et produksjonsbortfall på mellom 50 og 80 prosent dersom det ikke finner en ny sementleverandør innen oktober. 

En nedstengt kalkgruve på den svenske øya Gotland i Østersjøen kan true LKABs produksjon. 

Det svenske gruveselskapet LKAB får nærmere all sin sement fra Cementa, som driver kalkutvinning på øya. I juli bestemte svenske Mark- och miljööverdomstolen å ikke godkjenne selskapets søknad om fortsatt drift i kalkbruddet etter oktober i år. 

Saken er omtalt av det svenske nyhetsbyrået SVT. 

– Finner vi ikke erstatninger til dette innen den siste dagen i oktober, og det er ikke lett, snakket vi om et produksjonsbortfall på mellom 50 og 80 prosent, sier LKABs kommunikasjonsdirektør Niklas Johansson til avisa. 

Selskapet er i gang med å se på alternative løsninger. 

SVT opplyser at selskapet har krevd løsninger fra rettsvesen og myndigheter, men ifølge den svenske professoren i miljørett Jonas Ebbesson skal kravene være vanskelige å gjennomføre. 

Kalkstein er en av komponentene som brukes for å lage sement. LKAB bruker store mengder sement for betong for sikkerhetstiltak i sine underjordiske gruver.

Les også

Nøkkelord