Det gamle Kiruna jevnes med jorden

It has been known for a long time that Kiruna has to relocate. Nevertheless, it is still a process affecting both the town as well as its inhabitants. (Photo: LKAB)
I over hundre år har lyden av rumling og eksplosjoner fra verdens største underjordiske jernmalmgruve vært hverdagskost for innbyggerne i Kiruna nord i Sverige. Nå er gruven i ferd med å ødelegge byen, mens tusenvis er på flyttefot.

 

I over hundre år har lyden av rumling og eksplosjoner fra verdens største underjordiske jernmalmgruve vært hverdagskost for innbyggerne i Kiruna nord i Sverige. Nå er gruven i ferd med å ødelegge byen, mens tusenvis er på flyttefot.

- Den sosiale omveltningen vil vare til minst 2035, men vi har allerede flyttet hus, og over 200 familier har byttet bolig. Snart står også Kiruna kommunes nye rådhus klart i tillegg til de fleste nye boligene vi bygger, samt infrastruktur som nye veier og jernbane, forteller kommunikasjonsrådgiver Erika Lindblad for LKABs samfunnsendringer i Kiruna.

 

Malmtogene mellom Kiruna og Narvik har hatt enorm betydning for samfunnsliv, politikk og næringsliv i både Norge og Sverige. (Foto: David Gubler (http://www.bahnbilder.ch)/CC BY 3.0)
Malmtogene mellom Kiruna og Narvik har hatt enorm betydning for samfunnsliv, politikk og næringsliv i både Norge og Sverige. (Foto: David Gubler (http://www.bahnbilder.ch)/CC BY 3.0)

17 milliarder

Utvinningen av jernmalm startet i Kiruna i 1899. Det var naturlig å bygge boliger nær arbeidsplassen, og ingen hadde anelse om at det 100 år senere skulle være aktuelt å bryte jernmalm over en kilometer under gruvebyen og at den den gradvis skulle synke.

Flyttingen har en kostnadsramme på 17 milliarder kroner, er planlagt som en myk overgang for de det måtte ramme og med så stor involvering fra innbyggerne som mulig.  

- I perioder går flytteprosessen etter planen, og noen ganger tar det lengre tid enn det som er tenkt og planlagt, sier Lindblad.

Og uten gruvedrift, ingen by. Selskapet LKAB kjøper i hovedsak opp eiendommer av privatpersoner til en pris som skal være lik kostnaden for en tilsvarende eiendom og bolig.

- Ca. 6000 mennesker må flytte, og det er 3000 boliger som blir berørt i flyttingen av byen. Majoriteten er positiv til denne prosessen, mens de fleste som opplever dette som negativt, likevel aksepterer at endringene skjer, forteller hun.

Det å flytte byen gjøres så demokratisk som mulig, og behovene fra allmennheten tas på alvor. Likevel er det en krevende prosess å se gamle bygninger rives med jorden, som når den gamle jernbanestasjonen ble revet vekk. (Foto: LKAB)
Det å flytte byen gjøres så demokratisk som mulig, og behovene fra allmennheten tas på alvor. Likevel er det en krevende prosess å se gamle bygninger rives med jorden, som når den gamle jernbanestasjonen ble revet vekk. (Foto: LKAB)

Følelser og respekt

Den største utfordringen i å flytte byen er ikke selve flytteprosessen med å sette opp hus og rive bygninger, men det å se menneskene som berøres.

- Utfordringen ligger i å møte hvert enkelt menneske med respekt, svare på spørsmål og møte uroen som oppstår, forteller Lindblad.

For det er krevende når rasjonelle problemstillinger og spørsmål møter sterke følelser. Det er opprivende å bryte opp og starte på nytt, selv om grunnlaget for beslutningen handler om sikkerhet og et liv laget for Kiruna med bakgrunn i gruvedrift.

- Det er utfordrende når vaner, tradisjoner og følelser blir satt opp mot nytenking og visjoner. Det er en stor omstilling i menneskers liv å måtte flytte, spesielt når det gamle huset eller hele kvartalet blir borte for godt, sier Lindblad.

Unik prosess

Aldri før har et så moderne samfunn blitt flyttet. Samarbeidsprosjektet involverer arkitektkontorer fra mange land i samarbeid med Kiruna kommune.

- Flyttingen av Kiruna er helt unik, og aldri før har et så moderne og godt utviklet samfunn blitt flyttet. Og ja, jeg tror Kiruna blir en pilot for andre steder som også må gjennomgå større forflytninger i fremtiden – om det er klima eller andre årsaker som er grunnen til det, sier Lindblad.

Hus som ikke kan flyttes og som ikke kan brukes igjen, blir sendt til gjenvinning.

- Vi river gamle bygninger som ikke kan brukes på nytt, og vår ambisjon er å kunne gjenvinne så mye av materialet som mulig, sier Lindblad.

I tillegg kommuniseres prosessene som skjer fortløpende, det er viktig at de som bor i Kiruna kjenner til det som skjer og som skal skje.

- At byen må flyttes har vært kjent lenge, men det er viktig å kontinuerlig kommunisere det som foregår, sier hun.
Kommunikasjonsrådgiver Erika Lindblad for LKABs samfunnsendringer i Kiruna forteller om prosessen med flyttingen av byen. Hun poengterer viktigheten med å se menneskene som berøres. (Foto: LKAB)

FAKTA OM KIRUNA:

 • Sveriges nordligste og største kommune arealmessig.
 • 23.000 innbyggere og rundt 18.000 som bor i selve byen.
 • I 1900 vokste byen til for alvor da malmbanen åpnet for frakt av jernmalm til Narvik for utskiping.
 • Rundt 10 prosent av innbyggerne er ansatt i gruveselskapet LKAB. Eller er turisme, romforskning og satellittvirksomhet de største bransjene i kommunen.
 • LKAB står for Luossavaarakiirunavaara AB og er heleid av den svenske staten.
 • Selskapet bryter og foredler jernmalm for det globale stålmarkedet, men har også virksomhet innen industrimineraler, boresystemer, togtransport, fjellsprengningsteknikk og boligselskap.
 • I 2004 ble det kjent at sprekker og deformasjoner rundt Kiruna ville føre til at deler av byen måtte rives og flyttes.
 • Rundt en tredjedel av det gamle Kiruna skal bevares og flyttes.
 • Det nye sentrum bygges rundt tre kilometer øst for dagens sentrum.
 • Sommeren 2018 stenges det gamle rådhuset og kommunestyret flytter inn i det ferdig stilte «Krystallen».
 • Det nye sentrum i Kiruna skal etter planen stå klart i 2022.

(Kilde: Pressreader)

Flytteprosessen får mye oppmerksomhet. Nylig besøkte kong Carl Gustav og dronning Silvia var på besøk i det nye rådhuset i Kiruna. Det gamle skal jevnes med jorden. (Foto: LKAB)
Den gamle lensmannsboligen flyttes og bevares. (Foto: LKAB)

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: