– Vi venter på innsiget av skrei med spenning

Fiskeskøyter ved Røst utenfor Lofoten

Fiskeskøyter ved Røst utenfor Lofoten. Skreifisket i Norge foregår fra januar til april da torsken svømmer fra Barentshavet i nord inn til norskekysten for å gyte. (Foto: Redningsselskapet). 

I Vesterålen og nordover er innsiget av torsk i gang og skreisesongen har begynt. – I Lofoten er det ikke kommet noe stort innsig av skrei ennå, sier fisker og styreleder Ørjan Sandnes i Vestvågøy Fiskarlag. Der må fiskere og mottak vente ennå lenger.

Styreleder Ørjan Sandnes i Vestvågøy Fiskarlag, et av lokallagene i Norges Fiskarlag. (Foto: Norges Fiskarlag). 

I Lofoten venter man nå på at innsiget av torsk kommer.

– Her i Lofoten er det ikke kommet noe stort innsig av skrei ennå, i hvert fall ikke på innersida, selv om det kanskje er noe lenger ute ved Røst. Vi håper det skjer i løpet av denne måneden, sier fisker og styreleder Ørjan Sandnes i Vestvågøy Fiskarlag til High North News. 

Han forteller at fisket skiller seg fra i fjor. Da var skreien allerede på plass på yttersida av Lofoten på denne tiden. 

– Den kommer sent nå, men slikt kan forandre seg fra år til år.

Foreløpig fiskes det stort sett etter sei inntil torsken kommer, forklarer han og avslutter: 

 Vi venter på innsiget av skrei med spenning! 

Økende aktivitet 

Lenger nord begynner imidlertid årets skreisesong å komme ordentlig i gang.

Administrerende direktør i Norges Råfisklag Svein Ove Haugland sier det er en tregere start på skreifisket i år enn de har sett de seneste tre årene. Men de siste to ukene har fisket tatt seg opp og det har vært bra aktivitet.

Administrerende direktør Svein Ove Haugland i Norges Råfisklag. (Foto: Råfisklaget). 

– Denne sesongen er noe preget av at skreien har kommet senere og vært mindre tilgjengelig enn vi har sett de siste årene. Landingene av skrei hittil i år ligger på rundt 16-17 000 tonn per i går [tirsdag, journ.anm.]. Det er cirka 5000 tonn mindre enn på samme tid i fjor. Dersom vi sammenligner med 2019 og 2018 er det rundt ni-ti tusen tonn mindre. 

Skreifiske utenfor Vesterålen

Haugland sier skreien har vært tilgjengelig nokså langt ut enn de tradisjonelle feltene inntil Troms og Vesterålen. Som region er det Vest-Finnmark som totalt sett har kommet best ut hittil med cirka 5300 tonn mot fjorårets 4000 tonn. 

– Akkurat nå foregår imidlertid det største fisket i Vesterålen-området, legger han til og sier det på enkelte dager har vært gode landinger der. 

– I Lofoten er det ikke store landinger av skrei foreløpig. Det vil komme etter hvert ettersom Lofoten ligger lenger sør i torskeløypa. 

Les også

Nøkkelord