Snart startskudd for Natos store øving på ubåtjakt i nordområdene

En amerikansk og en tysk ubåt seiler side om side under fjorårets Dynamic Mongoose, som ble gjennomført i juni. (Foto: Connor Bennett/Canadas forsvar)

Mandag begynner Nato-øvelsen Dynamic Mongoose i havområdene mellom Island, Færøyene og Norge. Da skal ubåter, krigsskip og fly fra 12 land i sving med trening på antiubåtkrigføring.

Natos årlige øvelse på avansert antiubåtkrigføring i nordområdene, Dynamic Mongoose, innledes på mandag.

Over 11 dager skal allierte styrker seg på å kontre undersjøiske trusler i krevende havområder mellom Island, Færøyene og Norge.

Ferdigheter og evne til samvirke innenfor dette domenet blir stadig viktigere ettersom alliansen fortsetter å tilpasse seg til nye sikkerhetsutfordringer, skriver Nato.

Ubåter fra fire land skal trene på å jakte på hverandre og bli jaktet på – da av rundt 15 overflateskip og et ukjent antall maritime patruljefly. Sistnevnte vil bruke flybaser rundt om i regionen.

Totalt vil 12 land delta i øvelsen, som Island er den primære vertsnasjonen for. De andre deltakerne er Norge, Danmark (inklusive Færøyene), USA, Canada, Storbritannia, Tyskland, Frankrike, Nederland, Polen, Portugal og Spania.

Skalaen på Dynamic Mongoose har variert en del de siste årene, men er nå på et toppnivå:

Størrelsen på Dynamic Mongoose de fem siste årene

2022: Ni deltakerland. Tre ubåter, 11 overflateskip og 16 maritime patruljefly.

2021: Sju deltakerland. To ubåter, seks overflateskip og åtte maritime patruljefly.

2020: Seks deltakerland. Fem ubåter, fem overflateskip og fem maritime patruljefly.

2019: Ni deltakerland. Fire ubåter, seks overflateskip, ni maritime patruljefly og åtte helikoptre.

2018: Åtte deltakerland. To ubåter, sju overflateskip og tre maritime patruljefly.

Norge, USA, Canada, Storbritannia, Frankrike og Tyskland er faste deltakerland.

Øvelsen ledes av Natos maritime kommando. Norge og Island veksler på å være vertsnasjoner.

Norske og canadiske maritime patruljefly brukte flystasjonen på Andøya under fjorårets Dynamic Mongoose. Her er et canadisk CP-140 Aurora på øya etter et langt tokt på jakt etter ubåter i nærheten av Færøyene. (Foto: Luftforsvaret)

LES OGSÅ:

Nøkkelord