NATO øver på ubåtjakt i nordområdene: – Krever avansert trening

Fra Dynamic Mongoose øvelsen i 2017. Dynamic Mongoose er en avansert multinasjonal øvelse designet for å skjerpe NATOs ferdigheter innen antiubåt-krigføring. (Foto: FRAN CPO Christian Valverde / NATO).

Under NATO-øvelsen Dynamic Mongoose skal allierte øve på antiubåt-krigføring i norske havområder. – For ti år siden var mange av de allierte marinene opptatt med piratjakt andre steder, sier sjef for Sjøforsvaret til High North News. 

Kontreadmiral Rune Andersen ble utnevnt til sjef Sjøforsvaret i 2020. (Foto: Torgeir Haugaard / Forsvaret).

Under den årlige NATO-ledede øvelsen Dynamic Mongoose, som begynte denne uka, skal allierte øve på å oppdage og følge ubåter i de dype havområdene utenfor norskekysten. 

Norge er i år vertsnasjon for øvelsen, som skal sikre en videreutvikling av NATOs kapasiteter når det gjelder ubåtoperasjoner. 

I tillegg til norske styrker deltar også Canada, Danmark, Storbritannia, USA, Frankrike og Tyskland. De vil blant annet bidra med ni overflatefartøy og flere maritime patruljefly. Fra Norge stilles det med fregatt, ubåt og P-3 Orion maritimt patruljefly.

– For ti år siden var mange av disse marinene opptatt med piratjakt i sørligere strøk og sikkerhetsoperasjoner andre steder. De siste årene har det imidlertid vært en revitalisering av det som handler om kollektivt forsvar [av NATO-land, journ.anm.]. Antiubåt-krigføring er blant områdene som har blitt prioritert, forklarer sjef for Sjøforsvaret, kontreadmiral Rune Andersen, i et telefonintervju med High North News. 

Krevende trening

– Antiubåt-krigføring er vanskelig av natur og krever mye avansert trening og koordinering mellom sjø- og luftstyrker. Forskjellige havområder har også ofte særegenheter i forhold til hvordan sensorene fungerer, sier Andersen. 

Karakteristikker som dybde, vanntemperatur og hvordan havbunnen ser ut bidrar til å påvirke hvordan lyd brer seg ut under vann og hvordan sensorene brukes. 

– Dette gjør at vi må øve og trene i forskjellige områder hvor det er viktig å være kjent med disse forholdene, legger kontreadmiralen til. 

Dynamic Mongoose-øvelsen avholdes årlig i Nord-Atlanteren. Island og Norge bytter på å være vertsnasjoner. NATOs Allied Maritime Command (MARCOM) leder øvelsen. Foto av HNoMS Utsira (foran) og HNoMS Otto Sverdrup på øvelse Dynamic Mongoose 2020. (Foto: Jakob Østheim / Forsvaret). 
NATO gjør det de skal gjøre; nemlig trene på kollektivt forsvar.
Sjef for Sjøforsvaret, admiral Rune Andersen.

Strategisk område

Dynamic Mongoose finner sted i et område som er av strategisk betydning for både NATO og Russland. 

Under en pressekonferanse mandag i regi av MARCOMs hovedkvarter i Northwood, Storbritannia, forklarte Andersen at øvelser som Dynamic Mongoose er viktig sett i lys av økende aktivitet i Nord-Atlanteren. 

NATO-landenes evne til å operere sammen i Norges nærområder er svært viktig for norsk sikkerhet, sier han og legger til at den allierte maritime tilstedeværelsen i Nord-Atlanteren blir regnet som del av en normalsituasjon.

På spørsmål fra High North News hvorvidt øvelsen handler om Russland, understreker nestkommanderende ved MARCOM, viseadmiral Didier Piaton, at Dynamic Mongoose ikke handler om å øve mot et spesifikt land. 

 Våre daglige oppdrag handler om avskrekking. Vi er her for å trene opp mannskap og gjøre vår avskrekking troverdig, legger han til. 

Sjef Sjøforsvaret Andersen presiserer at øvelsen har foregått over mange år og ikke har noen direkte sammenheng med forholdet mellom Vesten og Russland.

– Dette er en av NATOs regelmessige øvelser der NATO gjør det de skal gjøre; nemlig trene på kollektivt forsvar. Øvelsen er av en defensiv karakter, og finner sted i norske farvann, i et område som ligger ganske langt unna Russland, avslutter Andersen. 

Les også

Nøkkelord