Skreien er på vei

Skreifiske i Norge foregår i perioden januar til april fra Vestlandet til Finnmark. Hovedmengden gyter ved Lofoten og Vesterålen. (Foto: Jan Helge Fosså / Havforskningsinstituttet).

Millioner av skrei vandrer for tiden fra Barentshavet til norskekysten for å gyte. Så langt er det meste av skreien fisket i Vest-Finnmark og Troms. Fiskerne må vente noe lengre på at hovedmengden siger inn.

Det opplyser Havforskningsinstituttet.  

– Så langt er det meste av skreien levert i Vest-Finnmark og Troms, men fangstene vil som vanlig øke også i Vesterålen og Lofoten etter hvert, sier havforsker Bjarte Bogstad ved Havforskningsinstituttet. 

Fiskeribladet melder at det siden søndag også har vært aktivitet utenfor Vesterålen og ryktene om de første skreilandingene har begynt å gå.

Venter fremdeles historisk stort innsig 

Omsetningssjef Willy Godtliebsen i Norges Råfisklag sier ifølge avisa at innsiget av skrei kommer senere enn i fjor og at det fortsatt er variabelt fiske. 

På lengre sikt regner havforskerne ved Havforskningsinstituttet med at totalmengden av skrei i år vil være omtrent som i 2020, og fremdeles høy historisk sett.

Torskebestanden er i god forfatning og den norsk-russiske fiskerikommisjonen bestemte at torskekvoten for nordøst-arktisk torsk for 2021 til 885 600 tonn, en økning på 20 prosent fra 2020.

Les også

Nøkkelord