Nav-sjef om vinterfisket: Lettere å leie enn å ansette

Cathrine Stavnes, direktør i Nav Nordland
– Interessen for å jobbe innen fiskeri er stor og vi får mange henvendelser, sier Cathrine Stavnes, direktør i Nav Nordland. (Foto: Nav Nordland)

Av over 50 kandidater fra Nav, har bare mellom fem og seks fått jobb under årets vinterfiske i Nord-Norge. 

– Antall smittede som kommer fra utlandet har økt. En av våre største oppgaver framover er å stanse importsmitte. Det er innført en rekke tiltak for å møte utfordringene med reisende som kommer i forbindelse med arbeid i forbindelse med vinterfisket i Nord-Norge, meldte direktør i Helsedirektoratet Bjørn Guldvog på en pressekonferanse søndag, tydelig bekymret for den nye virusvarianten.

Bjørn Guldvog på Regjeringens pressekonferanse 24. januar 2021.
Bjørn Guldvog på Regjeringens pressekonferanse 24. januar 2021.
Bjørn Guldvog på Regjeringens pressekonferanse 24. januar 2021.

Til tross for denne risikoen, prioriteres altså fremdeles utenlandsk arbeidskraft over lokale ansettelser til årets fiske av skrei. Hvorfor, har så langt vært et mysterium. Men direktør i Nav Nordland, Cathrine Stavnes, kaster noe lys over situasjonen.

– Jeg tror at de fleste fiskeribedriftene forholder seg til utenlandske rekrutteringsbyråer fordi det er lettere å leie inn arbeidskraft enn å ansette, sier Stavnes.

Kort forklart, driver ikke Nav med utleie. For å benytte sesongarbeidere formidlet via Nav, må bedriften ansette dem for perioden det gjelder.

– Trenger du 30 sesongarbeidere er det mer arbeid å ansette hver enkelt enn å få dem via et rekrutteringsbyrå som ordner alt. Er du ansatt fra en viss dato, skal du også ha lønn fra dag en, selv om fisken lar vente på seg. Bedriftene risikerer å gå i minus, forklarer Stavnes.

Kun fem til seks har fått jobb

Nav i Nord-Norge leverer hvert år lister med ledig arbeidskraft til sjømatbedriftene og passer på at kandidatene egner seg for denne type hardt arbeid. Likevel opplever de at behovet for sesongarbeidere hos bedriftene allerede er fylt via utenlandske rekrutteringsbyråer.

Av en liste med over 50 navn levert til ni bedrifter i Lofoten og Vesterålen, er det foreløpig kun mellom fem og seks stykker som har fått jobb. Nav har ikke oversikt over lokale ansettelser utenom.

– Men vi har gode erfaringer med bedriftene som benytter seg av tilbudet, sier Nav-direktøren.

–  Vårt inntrykk er at bransjen er vant med høy risiko, og at de i enkelte tilfeller tilkaller folk på dagen når fisken kommer. Å arbeide i fiskeindustrien innebærer tungt fysisk arbeid med ugunstige arbeidstider, og det er uforutsigbare dager da arbeidsmengden varierer etter hvor mye fisk som er landet.

Ansetter man en sesongarbeider, medfører det også arbeidsgiveravgift og trygdeordninger. Det sier seg selv at utgiftene blir høyere om bedriften også må betale lønn for å ha de ansatte på vent. For å løse dette på lang sikt, er det beste for nordlandskommunene å etablere flere helårsarbeidsplasser, ifølge Cathrine Stavnes.

For å lykkes med dette trenger vi godt samarbeid mellom det offentlige og private, og kanskje også i enda større grad samarbeid mellom virksomhetene som jobber med fiskeri; at de tilbyr medarbeiderne jobb hele året ved å følge sesongene og jobbe for flere bedrifter. Nav registrerer et jevnt stort behov for arbeidskraft innen helse og omsorg, og etter hvert vil det ta seg opp innenfor reiseliv.

Trenger du 30 sesongarbeidere er det mer arbeid å ansette hver enkelt enn å få dem via et rekrutteringsbyrå som ordner alt.
Direktør i Nav Nordland, Cathrine Stavnes.

Stor interesse

Hun sier at interessen for å jobbe innen fiskeri er stor og at de får mange henvendelser.

– Men det virker som det har gått bra med importarbeidere så langt. Bedriftene sier ofte i fra om de trenger ekstra arbeidskraft, og da står vi klare, sier Nav-sjefen.

Det har også kommet meldinger fra sjømatbedriftene om at prosessen rundt ansettelser av søkere fra Nav er for tungvint.

Samarbeide med bemanningsbyrå

– Dere sier at dere ikke kan leie ut. Men markedet sier at det er det de trenger. Hvorfor ikke samarbeide med norske bemanningsbyråer?

Kanskje må vi endre måten vi jobber opp mot sjømatnæringen på og inngå slike samarbeid. Vårt samarbeid med bemanningsbransjen har som regel utgangspunkt i enkeltbedrifters behov, men bemanningsbransjen er velkommen til å ta kontakt med oss og å benytte seg av arbeidsplassen.no. Vi får se nærmere på dette for neste sesong, sier Stavnes.

Slik det er nå kontakter sjømatbedriftene med behov for arbeidskraft sitt lokale Nav-konto med en direkte meldt stilling. Det vil si at stillingen ikke publiseres offentlig, men at Nav finner aktuelle kandidater i sin portefølje.

Les også:

Ingen spesifikk kompetanse

Et argument fra sjømatnæringen for å bruke østeuropeiske sesongarbeidere til tross for et unntaksår, er mangel på kompetanse.

Nøyaktig hvilken kompetanse det skal dreie seg om, har ikke næringen selv svaret på, men Cathrine Stavnes sier det stort sett dreier seg om vilje og innstilling.

– Vår erfaring er at virksomhetene helst ønsker personer med erfaring fra bransjen. Viktigste egenskaper er oftest at aktuelle kandidater er motiverte, arbeidsvillige, interesserte i å ta i et tak og møter opp. Noen etterspør trucksertifikat, sier Stavnes.

Hun sier at spesielt en av bedriftene har hatt stor pågang fra hele landet fra folk som ønsker å jobbe hos dem, også fra flyktninger som tidligere har bodd i kommunen, og som ønsker å komme tilbake for å jobbe.

– Den aktuelle bedriften er svært positive til dette da flere av dem har vært innom bedriften tidligere. De ordner seg bolig selv da de bor hos kjenninger i kommunen.

Å få jobb på fiskemottak var ekstremt enkelt.
Sesongarbeider Joakim B. Johansen.

Bruk av permitterte

Også permitterte arbeidsinnvandrere fra hotellnæringen har meldt sin interesse. Flere av disse er aktuelle og vil bli tilkalt ved behov, melder Nav.

– Hvorfor tilbyr ikke Nav permitterte disse jobbene og lar dem beholde statusen som permittert?

Det ble prøvd en ordning hvor permitterte og helt ledige skrev færre timer på meldekortene for at det skulle bli mer attraktivt å jobbe innenfor landbruk. Denne ordningen ga imidlertid ikke flere ledige jobb i landbruket etter Navs erfaring. Situasjonen for vinterfisket nå er uansett at behovet for arbeidskraft så langt ser ut til å bli dekket av utenlandsk arbeidskraft i kombinasjon med arbeidstakere som er permitterte fra for eksempel lakseslakteri eller andre bransjer. Alle permitterte har muligheten til å jobbe for andre arbeidsgivere, men dette er noe vi oppfordrer til å avklare med egen arbeidsgiver.

Hun sier at enkelte kommuner, som Øksnes, likevel har vært flinke til å ha folk på AMO-kurs og legge til rette for fastboende sesongarbeidere.

Stavnes understreker at fisket er ikke kommet skikkelig i gang ennå, og det kan være aktuelt å levere flere lister seinere.

– Listene er «ferskvare» må oppdateres fortløpende.

– Enkelt å få jobb

Joakim B. Johansen (22) er en av de få på Navs liste som har fått jobb som sesongarbeider. Han tilbringer dagene på slakteriområdet til Myre Maritim i Lofoten. Arbeidsoppgavene består av både pakking, filetering og lagerarbeid. 22-åringen hadde ingen tidligere erfaring fra denne type arbeid.

Joakim B. Johansen (22) sier det var enkelt å få jobb til tross for at han ikke har erfaring. (Foto: Privat)
Joakim B. Johansen (22) sier det var enkelt å få jobb til tross for at han ikke har erfaring. (Foto: Privat)
Joakim B. Johansen (22) sier det var enkelt å få jobb til tross for at han ikke har erfaring. (Foto: Privat)

– Jeg er litt som poteten, kan brukes til alt, sier Johansen.

Han startet i jobben i begynnelsen av januar og skal jobbe ut vintersesongen. Planen er videre utdanning til høsten.

Etter noen dager med opplæring, fungerer han nå ypperlig på egen hånd.

– Jeg er frisk og sterk, og i denne jobben er nok det viktig, sier Johansen, som skryter av Nav-ordningen.

– Jeg var i dialog med Nav om sesongarbeid før jul. En måned etterpå ringte de fra Myre Mar og jeg ble ansatt på flekken. Å få jobb på fiskemottak var ekstremt enkelt, sier Johansen.

Der Johansen jobber, består de ansatte i hovedsak av fastboende, hvor han mener rundt halvparten er norsktalende.

– Ledelsen tok seg god tid til opplæring. Smittevernreglene blir også fulgt til punkt og prikke, for som ledelsen sier, er det katastrofe om det bryter ut smitte. Vi jobber jo faktisk med mat, sier Johansen, og beskriver en hverdag i fult smittevernutstyr med drakt, munnbind, hansker, skjerm og hårnett.

– Sånn må det være, og vi som jobber her er ikke spesielt bekymret for smitte.

Tilsyn i fiskeindustrien

Arbeidstilsynet har hatt over tusen tilsyn på landsbasis og oppdaget feil i en tredjedel av tilfellene. Det gjelder særlig smittevern der arbeidsgiver har ansvar for botilbud for arbeidsreisende som skal i karantene. Hvilke tall som gjelder for sesongarbeidere til Nord-Norge er ikke klare ennå.

Før årsskiftet ble det i all hovedsak gjennomført digitale tilsyn og dokumentkontroll med denne næringen. Nå følges en del av dette opp ved at Arbeidstilsynet gjennomfører en rekke fysiske tilsyn med smittevern ute i virksomhetene og med innkvarteringen som tilbys av arbeidsgiver.

Trude Vollheim er direktør i Arbeidstilsynet. (Foto: Arbeidstilsynet)
Trude Vollheim er direktør i Arbeidstilsynet. (Foto: Arbeidstilsynet)
Trude Vollheim er direktør i Arbeidstilsynet. (Foto: Arbeidstilsynet)

I et innlegg i Lofot-Tidende 15. januar presiserer direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet at de gjør alt de kan for å bidra til å hindre smittespredning. Både på nasjonalt nivå, og spesifikt rettet mot risikoen for importsmitte i forbindelse med vinterfisket.

Vi har planlagt rundt 50 fysiske tilsyn de neste to ukene, og vil med det dekke et område fra Røst i vest til langt øst i Finnmark. Med hovedtyngden i Lofoten, Vesterålen og Sør-Troms.

For å få dette til, har Arbeidstilsynet omdisponert inspektørene, for å holde trykket oppe. Noe ekstra midler av året for å følge opp importsmitte, følger imidlertid ikke med, slik helsedirektør Guldvog feilaktig antok under søndagens pressekonferanse.

Nye innreisereglene ble innført fra midnatt natt til søndag med mål om å redusere importsmitte. Du må nå ha med deg negativ test som ikke er eldre enn 24 timer fra avreise.

Nøkkelord