Skjerper tiltakene mot Russland

Regjeringen har i dag vedtatt å skjerpe de restriktive tiltakene mot Russland. De norske reglene er dermed de samme som EU innførte 12. september.

Regjeringen har i dag vedtatt å skjerpe de restriktive tiltakene mot Russland. De norske reglene er dermed de samme som EU innførte 12. september. 

Endringsforskriften ble fastsatt i statsråd i dag, og trer straks i kraft. 

- Russlands opptreden i Ukraina gir fortsatt grunn til dyp bekymring. En skjør våpenhvile er inngått, men Russland har ikke etterkommet de krav det internasjonale samfunn har stilt, blant annet om umiddelbar og fullstendig uttrekking av alt militært materiell og personell fra ukrainsk territorium. Til tross for et stort internasjonalt press har Russland ikke vist vilje til å endre sin folkerettsstridige handlemåte i Ukraina, sier utenriksminister Børge Brende. 

 

Les hele resolusjonen

Les hele endringsforskriften

 

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: