Skal markere partisanenes mørke historie. Ingen fra regjeringen kan delta

Norges og Russlands utenriksministre legger ned krans på minnesmerket for den sovjetiske frigjøringen av Kirkenes i 2014. Når Finnmark fylkeskommune på 75-årsmarkeringen for frigjøringen av Øst-Finnmark arrangerer historiekonferanse er det uten politisk deltakelse på toppnivå. Foto: Barentssekretariatet

En historiekonferanse i Kirkenes skal belyse norsk partisan-historie og den sovjetiske frigjøringen av Øst-Finnmark. Men ingen fra regjeringen har tid til å delta. – Man gjør seg noen tanker, sier fylkesordfører Ragnhild Vassvik i Finnmark.

Det skulle bli en historisk historiekonferanse, nøyaktig 75 år etter at sovjetiske soldater marsjerte over riksgrensen og frigjorde Kirkenes fra tysk okkupasjon.

Øverste politiske ledelse i Norges forsvarsdepartement var invitert. Sammen med sin russiske kollega, var det meningen at forsvarsminister Frank Bakke-Jensen skulle åpne en to-dagers konferanse med professorer, historikere, forskere, nåværende og tidligere ambassadører og politikere – med foredrag og debatt om felles krigshistorie i nord og norsk-russisk samarbeid i en vanskelig geopolitisk samtid.

Programmet var allerede trykket opp. Og programkomiteen, som siden i fjor hadde jobbet med alle detaljer, trodde alle prominente gjester, inkludert den russiske forsvarsministeren, var invitert og bekreftet.

Men forrige uke, tre måneder etter at Finnmark fylkeskommune sendte sin invitasjon til forsvarsminister Frank Bakke-Jensen om å holde åpningstale, kom svaret:

Forsvarsministeren har andre og viktigere gjøremål disse datoene.

Det er rart at ingen politiske ledere på sine felt har tid til å komme når vi inviterer til dette arrangementet i så lang tid i forveien, sier fylkesordfører Ragnhild Vassvik i Finnmark. Foto: Barentssekretariatet.

– Mottar gjerne en invitasjon

Svaret mottas med undring hos Finnmark fylkeskommune, som arrangerer konferansen. Helt siden i fjor høst har konferansekomiteen jobbet med å få på plass deltakelse fra den norske regjeringen.

– Det er rart at ingen politiske ledere på sine felt har tid til å komme når vi inviterer til dette arrangementet i så lang tid i forveien. Vi gjør oss noen tanker, sier fylkesordfører Ragnhild Vassvik i Finnmark.

Den 13. februar mottok fylkeskommunen en epost fra Utenriksdepartementet. Der opplyses det om at utenriksministeren takker for invitasjonen til å åpne historiekonferansen, men at hun ikke kan delta grunnet et kolliderende arrangement.

Videre skriver Utenriksdepartementet:

«Det er imidlertid avklart at forsvarsministeren har anledning og gjerne mottar en invitasjon fra fylkesordføreren.»

Både den sovjetiske frigjøringen av Øst-Finnmark og Norges behandling av partisaner etter krigen vil bli debattert under konferansen som blir arrangert 23. og 24. oktober. Dette er tema som fremdeles er politisk betent i Norge.

I tillegg har det vært et sterkt ønske fra Finnmark fylkeskommune at den russiske forsvarsministeren, Sergej Sjojgu, skulle inviteres, viser eposter og brev som er sendt både Forsvarsdepartementet og Utenriksdepartementet.

Også den russiske Nordflåtens eget orkester har fra Finnmark fylkeskommunes side blitt lansert som forslag på et kulturelt innslag fra Russland.

Bekrefter Russland-invitasjon

Selv om det er Finnmark fylkeskommune som arrangerer konferansen, og plukker ut gjester og forelesere, er det Utenriksdepartementet og Forsvarsdepartementet som har ansvaret for å invitere russiske deltakere.

En slik forespørsel om hjelpe til med invitasjoner ble sendt Utenriksdepartementet fra Finnmark fylkeskommunes kommunikasjonssjef Trond Magne Henriksen den 14. februar:

«Fylkesordfører Ragnhild Vassvik blir å invitere forsvarsministeren. Hun ønsker at det er tilsvarende politisk nivå fra russisk side, og håper UD kan være behjelpelig med en slik invitasjon».

I en epost fra underdirektør Svein A. Michelsen i Utenriksdepartementet neste dag bekrefter norske myndigheter at de ønsker å hjelpe til med å få invitert Sjojgu til Kirkenes:

«Vi hjelper gjerne til med å videreformidle invitasjoner fra Finnmark fylkeskommune til russiske myndigheter. Vi følger også gjerne opp invitasjonene ved å minne om arrangementet i vår løpende kontakt med Russland. Det vil trolig være best om invitasjonene først går ut når dere har fått bekreftet forsvarsministerens deltakelse, men dette har dere sikkert tenkt på allerede», skriver Michelsen.

Etter det ble det stille i tre måneder. High North News har vært i kontakt med Svein A. Michelsen, som viser videre til Forsvarsdepartementet for kommentarer til denne saken.

Forsvarsdepartementets koordinator for frigjøringsmarkeringen i oktober, Kjetil Henriksen, sier til High North News at det blir en markering i Kirkenes den 25. oktober med «tilstedeværelse på høyt nivå fra begge sider».

Ut over det er det per i dag mange usikre element i programmet.

– Det har vært kjent en stund at den russiske utenriksministeren Sergej Lavrov er invitert. Han har mottatt invitasjonen og vi legger til grunn av Lavrov kommer til å være tilstede i Kirkenes den 25. oktober, sier Henriksen.

Fra norsk side deltar statsministeren, utenriksministeren og forsvarsministeren, opplyser Henriksen. Hans majestet kong Harald er også invitert. Slottets kommunikasjonsavdeling har ikke svart på High North News' spørsmål om invitasjonen er akseptert.

– Vi jobber også med å få til musikalske bidrag fra både norsk og russisk side. Å invitere Nordflåtens assamble er en idé som er oppe til vurdering. Men det er foreløpig ikke tatt noen avgjørelse om det.

– Er det krevende å lage et program for en slik markering i en vanskelig geopolitisk tid mellom Norge og Russland og Russland og vesten?

– Jeg er sikker på at vi får til en verdig markering for å minnes frigjøringen av de nordøstligste delene av Norge i 1944, sier Henriksen.

Forsvarsdepartementets kommunikasjonsavdeling opplyser fredag at forsvarsminister Frank Bakke-Jensen gjerne skulle hatt deltatt også på historiekonferansen, men gjentar at ministeren har viktigere gjøremål disse dagene.

Slik så det ut i Bjørnevatn da 70-årsmarkeringen for frigjøringen av Øst-Finnmark ble markert 25. oktober 2014. Også den gang deltok Russlands utenriksminister Sergej Lavrov. Foto: Yngve Grønvik, Sør-Varanger Avis

Skuffet over prioriteringen 

Fylkesordføreren forklarer at prosessen med å invitere politisk toppnivå har vært lang og humpete.

– Det har vært mye fram og tilbake. Først ville Sør-Varanger-ordføreren at Norge skulle invitere Russlands president Vladimir Putin til Kirkenes. For vår del startet vi tidlig med å invitere statsministeren og utenriksministeren, som begge raskt avklarte at de ikke kunne delta. Til slutt inviterte vi forsvarsministeren. Den invitasjonen sendte vi 14. februar. Rett før forrige helg kom svaret. Det er litt skuffende at regjeringen ikke vil prioritere dette.

– Har du en teori om hvorfor det er slik?

– Det vil jeg ikke spekulere på. Du må nesten høre med dem. Men jeg synes det er underlig. Nå må det sies at politisk ledelse deltar på selve frigjøringsdagen den 25. oktober.

Det kan jo være at man ikke ønsker et så stort fokus på de spørsmålene som blir reist på historieseminaret, blant annet om de norske partisanene
Ragnhild Vassvik, fylkesordfører i Finnmark

– Handler dette om politikk, tror du?

– Det er nærliggende å tenke det, men jeg kan ikke slå det fast. Det kan jo være at man ikke ønsker et så stort fokus på de spørsmålene som blir reist på historieseminaret, blant annet om de norske partisanene. Det er jo fremdeles uavklart om Norge vil gi dem en uforbeholden unnskyldning for den behandlingen de ble utsatt for i etterkrigstiden, sier Vassvik.

– Dere ville at Norge skulle invitere Russlands forsvarsminister til arrangementet. Han er blant annet forsvarsminister i et land som er i krig i Ukraina og Syria. Kan dette ha skremt vekk forsvarsministerens deltakelse?

– Meningen var å få til deltakelse av tilsvarende russisk myndighet for balansens skyld.

– Er det naturlig å invitere en person som Sjojgu til en frigjøringsmarkering i Kirkenes?

– Hehe… Vi skal ikke diskutere Syria på denne konferansen. Jeg synes det er naturlig at Sjojgu blir invitert. Det er viktig for oss å markere innsatsen som ble lagt ned for 75 år siden og bidra til at dialogen mellom Norge og Russland opprettholdes. Sergej Lavrov kommer, og han står vel for det samme som Sjojgu.

– Tror du dette har vært et vanskelig dilemma for norske myndigheter?

– Det kan være det som den bakenforliggende begrunnelsen, men det blir bare spekulasjoner, sier Vassvik.

Finnmark fylkeskommune ønsker at Norge skulle invitere Russlands forsvarsminister Sergej Sjojgu til Kirkenes og frigjøringsjubileet i oktober. Det blir han ikke. (Foto: Russlands forsvarsdepartement)

Tar svaret til etterretning

Kultur- og miljøsjef Tore Gundersen i Finnmark fylkeskommune ble svært overrasket over svaret som kom fra Forsvarsdepartementet 16. mai. Det er han som i flere måneder har jobbet med politisk deltakelse fra nasjonalt nivå i programmet.

– Vi tar til etterretning at forsvarsministeren har andre viktigere oppgaver enn å delta på denne historiekonferansen. Og vi har akseptert at det ikke blir deltakelse fra regjeringen. Nå putter vi inn personer fra regionalt nivå til åpningen, personer som allerede er inne i programmet.

– Har dere tidligere i denne prosessen fått inntrykk av at han ville komme?

– Ja, absolutt. Selv om vi aldri har fått et skriftlig svar fra departementet på det har vi tolket det slik, gjennom vår muntlige kontakt med Forsvarsdepartementet, at forsvarsministeren skulle komme til Kirkenes for å åpne konferansen.

– Hvorfor har man snudd?

– Ja, si det. Det kan du spørre Forsvarsdepartementet om. Departementet har ikke opptrådt ryddig i denne saken. Først gir man signaler om at ministeren vil komme. Men så snur man plutselig. Så får vi svar om at den russiske forsvarministeren ikke blir invitert, noe jeg trodde allerede var gjort. Jeg kan ikke forstå hva som er viktigere enn at forsvarsministeren åpner og deltar en slik stor og viktig konferanse om vår krigshistorie i nord, sier Gundersen.

Nøkkelord