Skal konsekvensutrede mineralvirksomhet på havbunnen

olje- og energiminister Tina Bru
Olje- og energiminister Tina Bru sier det skal gjennomføres en åpningsprosess for å avklare om leting og utvinning av havbunnsmineraler kan skje på en bærekraftig og forsvarlig måte. (Foto: Moment Studio).
Olje- og energidepartementet sender forslag til konsekvensutredningsprogram for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel på høring. 

– Regjeringen vil legge til rette for verdiskaping og fremtidige, nye arbeidsplasser i havnæringene. Etterspørselen etter metaller er forventet å øke globalt i fremtiden, og Norge kan sitte på store forekomster av verdifulle mineraler. Det betyr at mineralvirksomhet på havbunnen kan bli økonomisk lønnsomt, sier olje- og energiminister Tina Bru i en pressemelding tirsdag. 

Olje- og energidepartementet sender nå et forslag til konsekvensutredningsprogram for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel på offentlig høring.

Oljedirektoratet har samlet inn prøver fra to typer havbunnsmineraler som det er kjent at finnes på norsk kontinentalsokkel; sulfidforekomster og manganskorper. Prøvene viser høyt innhold av kobber, sink og kobolt.

Metalliske mineraler brukes blant annet til produksjon av batterier, mobiltelefoner, vindturbiner, solcellepaneler og el-biler.

Les også

Nøkkelord