Lite interesse for petroleumsrettigheter i Alaskas naturreservat

ANWR
Arctic National Wildlife Refuge ved Zodiac i Demarcation-bukta, Alaska. (Foto: Danielle Brigida, U.S. Fish and Wildlife Service)
Bare to uker før presidentskiftet i USA går Trump-administrasjonen videre med et kontroversielt salg av oljeboringsrettigheter i naturreservatet ANWR i Alaska.

Onsdag mottok det amerikanske Bureau of Land Management (BLM) 13 bud på 11 områder som til sammen dekker over 2.200 kvadratkilometer på kystsletta innenfor ANWR (Arctic National Wildlife Refuge) i Alaska. Salget utgjør en innsats i siste øyeblikk fra Trump-administrasjonen på å åpne det tidligere beskyttede området for oljeboring, og det er den første anbudskonkurransen noensinne på olje- og gassrettigheter i ANWR.

Interessen for anbudet var svært begrenset og kom bare opp i 14,4 millioner dollar. BLM mottok bare bud på 11 av 22 områder som var lagt ut, noe som ser ut til å bekrefte at forventningene fra Trump-administrasjonen og ledelsen i delstaten om milliardinntekter fra disse anbudene er urealistiske.

Onsdagens anbudsrunde når ikke opp til beløpet på inntil 1,8 milliarder dollar i inntekter som Trump-administrasjonen hadde regnet seg frem til. Andre estimater for inntekter fra salg av rettigheter ble så nylig som i 2014 antatt å være så høye som fire til seks milliarder dollar.

Forventningene fra Trump-administrasjonen og ledelsen i delstaten om milliardinntekter fra disse anbudene er urealistiske

Forsøkene på å åpne ANWR for oljeboring strekker seg flere tiår tilbake. De fikk økt styrke i 2017, da den republikanske senatoren Lisa Murkowski fra Alaska klarte å koble en lov om skattelettelser i 2017 til krav om salg av to slike rettigheter i 2021 og 2024.

Store selskaper deltok ikke

Store internasjonale oljeselskaper deltok ikke i anbudsrunden og det største budet kom fra AIDEA, the Alaska Industrial Development and Export Authority, som hadde det høyeste anbudet for ni av 11 områder. Siden AIDEA er et selskap som eies av delstaten, har Alaska i realiteten deltatt og bydd i sin egen anbudskonkurranse.

«I stedet for at det amerikanske skattevesenet og delstaten Alaska tjente millioner i dag, måtte delstaten Alaska bruke penger for i det hele tatt å få et salg av rettigheter i ANWR til å skje», forklarer miljøorganisasjone Alaska Wilderness League i en uttalelse.

Til tross for den manglende interessen lovpriste offisielle representanter i Alaska anbudsrunden som en milepæl i å sikre delstatens fremtid med hensyn til olje- og gassutvikling og en forpliktelse til industrien.

– Dette er en stor dag og et resultat av mange Alaska-innbyggeres utrettelige innsats gjennom flere tiår. Det første rettighetssalget i 1002-området, som ikke utgjør villmark, skjedde ikke under ideelle forhold. Men det vil tjene Alaskas innbyggere både på kort sikt så vel som lagt inn i fremtiden, sa senator Lisa Murkowski.

Murkowskis uttalelse var på linje med det som kom fra den andre senatoren fra Alaska, republikaneren Don Sullivan: - Dagen i dag er en høytidelig og historisk dag for alle i Alaska. Etter 40 år og om omfattende vurderinger i kongressen og administrasjonen har vi endelig oppnådd en anbudsrunde for 1002-området i ANWR, slik kongressen ga mandat til i 2017.

En høytidelig og historisk dag for alle i Alaska
Don Sullivan, republikansk senator fra Alaska

Skynder seg å åpne ANWR før Biden tiltrer

Per i dag er anbudskonkurransen kulminasjonen av flere tiår med politiske og juridiske kamper. Trump-administrasjonen, som er på vei ut, vil mest sannsynlig gå gjennom og avgjøre anbudene, en prosess som vanligvis tar opptil ett år, i løpet av de to ukene som gjenstår før den nyvalgte presidenten Joe Biden innsettes i jobben. Han er imot åpningen av ANWR.

Miljøgrupper er fortsatt svært kritiske til forsøket på å åpne ANWR, et av de største uskadde og bevarte økosystemene som er igjen på planeten.

– Denne anbudskonkurransen var en enorm feiltakelse av Trump-administrasjonen og Alaskas folkevalgte forsamling. Etter årevis med løfter om inntekts- og jobb-bonanza endte de opp med å holde et selskap for seg selv, når staten var en av svært få budgivere. Vi har lenge visst at det amerikanske folket ikke ønsker boring i ANWR, urbefolkningen ønsker det ikke, og nå vet vi at heller ikke oljeindustrien vil ha det, sier administrerende direktør Adam Kolton i miljøorganisasjonen Alaska Wilderness League i en uttalelse.

Denne anbudskonkurransen var en enorm feiltakelse
Adam Kolton, administrerende direktør i miljøorganisasjonen Alaska Wilderness League

Mindre enn en dag før anbudskonkurransen avviste en domstol en anmodning om forbud og en kjennelse som miljøaktivister og urbefolkningsgrupper hadde bedt om for å stoppe auksjonen. Forsøk på å åpne ANWR vill fortsatt bli møtt med en rekke juridiske utfordringer før utvikling og boring kan skje, bekrefter Kolton.

– Dessverre tror vi at vi at retten til slutt vil finne at Trump-administrasjonens plan for boring i ANWR vil vise seg å være ulovlig, et brudd på grunnleggende miljølovgivning og en ignorering av det ansvaret administrasjonen har for å beskytte matsikkerheten for urbefolkningen og områdets uerstattelige verdi for faunaen og villmarka.

 

Denne artikkelen ble opprinnelig publisert på engelsk og har blitt oversatt av HNN's Elisabeth Bergquist.

Nøkkelord