Styrker algesatsingen i Bodø: Vil gi ringvirkninger i regionen

Mørkvedbukta forskningsstasjon, Bodø: Fylkesråd for næring i Nordland Linda Haukland, administrerende direktør Nils Vagstad i NIBIO og ordfører i Bodø kommune Ida Pinnerød lanserer ny algesatsing i Bodø. (Foto: Hilde Bye, High North News).

Bodø kommune og Nordland fylkeskommune går inn med 3,3 millioner hver i NIBIOs utviklingsprosjekt innenfor tang og tare. Satsingen skal styrke algeforskningen og utvikle kunnskap for regionens bedrifter.

– Det er en inspirerende satsing! understreker administrerende direktør Nils Vagstad i Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) til High North News.

Sammen med ordfører Ida Pinnerød, fylkesråd for næring i Nordland Linda Helén Haukland og andre representanter fra NIBIO lanserte han fredag en forsterket algesatsing ved NIBIOs forskningsstasjon i Bodø. 

Utviklingsprosjektet skal styrke forskningen og fagmiljøet innenfor makroalger, altså tang og tare. Videre er målet at kunnskapen som utvikles skal gi ringvirkninger i region, blant annet for bedrifter innenfor makroalgenæringen og deres makroalgeproduksjon. 

Bodø kommune, Nordland fylkeskommune går nå inn med 3,3 millioner hver i finansiering til prosjektet. Også NIBIO går inn med det samme beløpet. 

Bygge opp fagmiljøet

Vagstad i NIBIO sier han tror dette vil bli en god investering som på sikt kan vise seg å være nyttig for Bodø og regionen. 

– Vår tanke er at dette skal legge grunnlaget for en tett kobling mellom oss som kunnskapsmiljø, kommunen, fylket og ulike næringsaktører lokalt og regionalt.

Samhandlingen med næringsaktørene vil særlig skje gjennom den tette koblingen satsingen har til Algenettverk Nord, et nettverk av bedrifter engasjert i produksjon av alger. 

I første omgang er planen imidlertid å bygge opp kapasiteten og kompetansen i fagmiljøet, samt rekruttere flere folk, noe forskningsinstituttet allerede er i gang med. 

Næringslivet er opptatt av å produsere og levere, men selve kunnskaps- og kompetansebygginga må skje i forskningsmiljøet også.
Linda Helén Haukland (KrF), fylkesråd for næring, Nordland fylkeskommune.
Algene i de landbaserte akvakulturanleggene er hentet fra flere steder i landet, inkludert Svalbard og Mørkvedbukta. Sjøvannet hentes lokalt fra Saltfjorden.

Ringvirkninger

Aktørene trekker særlig fram potensialet som ligger i makroalger som ny næringsaktivitet i Norge, og særlig i Nordland. 

Fylkesråd for næring i Nordland Linda Helén Haukland sier det ligger store muligheter for matproduksjon i den "blå åkeren", langs nordlandskysten, og at en styrking av makroalgeforskningen og fagmiljøet er viktig og naturlig.

– Det er heldig å ha slike motorer som kan se på problemstillingene, jobbe systematisk, få til en bedre algeproduksjon og bidra til å utvikle feltet. Det krever et visst fokus. Det er veldig heldig at NIBIO tar tak i dette området nå og satser på det i Bodø.

Ordfører i Bodø kommune Ida Pinnerød sier til High North News at en satsing på algeforskningen lenge har vært ønskelig fra kommunens side.

– Når vi går inn med penger i dette [gjennom næringsfondet, journ. anm.] så er det et uttrykt mål at vi ønsker satsinga skal gi ringvirkninger og at næringslivet kan få bruk for denne kompetansen og kunnskapen som utvikles her for å skape og produsere verdier som vi kan ha nytte av. 

Pinnerød mener utviklingsprosjektet kan være med å skape spennende og viktige arbeidsplasser for framtida.

– Det er viktig å se på hva som kommer og hvilke oppgaver vi kan, bør og må ta hvis vi skal klare å utvikle en bærekraftig industri for framtida. Derfor er nettopp dette med alger utrolig viktig. Potensialet er stort og man har bare begynt å skrape overflata på kunnskapen og kunnskapsutviklingen rundt det, legger hun til. 

Rikt innhold: Ralf Rautenberger forteller at mange alger er rike på forskjellige karbohydrater, fettsyrer, mineraler, proteiner, aminosyrer, vitaminer og antioksidanter. Sammen med blant annet Nord universitet har forskeren undersøkt hvordan antioksidanter fra makroalger i regionen kan brukes for å konservere fiskefôr.

Viktig støtte

Forsker Ralf Rautenberger ved NIBIOs avdeling for algeproduksjon jobber ved forskningsstasjonen i Bodø. Han forteller at de i akvakulturanleggene blant annet dyrker alger for bedrifters makroalgeproduksjon.

– Vi jobber innenfor dette sammen med Nord universitet som er en viktig samarbeidspartner i dette og andre prosjekter. Med resultatene prøver vi å støtte næringslivet, regionale og lokale bedrifter. Det er et stort fokus på regional utvikling med regionale produkter, understreker Rautenberger. 

Forskeren forteller at makroalger kan ha et stort potensial for den økonomiske utviklingen i Nord-Norge.

 Akvakultur av makroalger tillater bruk av områder på land, på kysten og i havet som ikke kan brukes til tradisjonelt landbruk. Derfor konkurrerer havbruket av makroalger ikke med landbruket, men kan utfylle det. I tillegg krever kultivering av makroalger ingen ekstra gjødsel fordi de naturlige næringsstoffene i sjøvann er tilstrekkelig for vekst. Dette er spesielt viktig for oss i Nord-Norge, der lange og næringsrike kystområder kan oppmuntre til akvakultur av makroalger.

Og mange av bruksområdene er ikke nødvendigvis funnet ennå. 

Rautenberger sier man finner forekomster av unike ingredienser i mange makroalger, som ikke finnes i landplanter. Han legger til at disse stoffene kan erstatte eller supplere ingredienser i produkter vi bruker i dag, men de kan også åpne for nye applikasjoner, teknologier og bransjer.

– Dette prosjektet vil utvide vår tidligere forskning innen havbruk, bioteknologi og bioprospektering av makroalger og åpne for nye forskningsområder for å støtte regionen vår vitenskapelig og økonomisk, avslutter Rautenberger. 

Nøkkelord