Ny mineralsatsing skal gi arbeidsplasser og verdiskaping til landsdelen

Ingelin Noresjø og Nicolai Astrup. | Fotograf: Trond-Erlend Willassen
Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommune har jobbet sammen i flere år for å utmeisle en felles mineralstrategi. I går kunne den overrekkes statsråden. 

Fylkesråd Ingelin Noresjø (KrF) benyttet anledningen under «Industri 2019» å overrekke den splitter nye nordnorske mineralstrategien til statsråd Nikolai Astrup, skriver Nordland fylkeskommune i en pressemelding. 

Her kan du lese hele rapporten

- Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommune har jobbet sammen i flere år for å utmeisle en felles mineralstrategi, og det er stas å kunne overrekke den til statsråden her i dag, sa Noresjø. 

Tre av de viktigste poengene i rapporten Mineralstrategi i Nord-Norge er:

  • Norge og verden trenge masse nye mineraler og metaller for å kunne gjennomføre det grønne skiftet som vi nå så vidt er begynt på. Her kan landsdelen spille en viktig rolle – ikke bare nasjonalt men også internasjonalt.
  • En satsing på mineralnæringa i nord bety lokal verdiskapning og skape arbeidsplasser og bosetting i nord. Mineralnæringa har en lang tradisjon i så måte. Vi må bidra til at næringen kan utvikle seg videre i landsdelen.
  • Når det gjelder beslutningsprosessene i næringen, må man finne en måte å forenkle og forbedre disse slik at de ikke tar for lang tid og samtidig blir mer forutsigbare.

- Ved å skape nye gode og effektive samhandlingsprosesser kan vi gjøre konfliktnivået lavere og samtidig få flere interessenter og investorer inn i næringen sa fylkesråden før hun overrakte rapporten til digitaliseringsministeren Nicolai Astrup.

- Jeg er helt enig i fylkesrådens om at mineralnæringen har et stort potensial, ikke minst i Nord-Norge hvor den kan bidra til store verdier og mange arbeidsplasser, sa Astrup som lovet å overbringe strategien til næringsministeren.

Milliardverdier

Norge har kjente metall- og mineralressurser til en verdi av rundt 2500 milliarder kroner, og en antydet bearbeidingsverdi på 8000 milliarder kroner. En stor dele av disse ressursene ligger i Nord-Norge.

- Hver nordmann bruker 12-13 tonn mineraler hver år. Teknologi, energi, bygninger, veier og ukeblader er bare noen eksempler. Det gjør oss også forpliktet til å kunne levere en betydelig større andel av metaller og mineraler som vi er storforbrukere av. Dette vil være en relevant strategi også på nasjonal basis, for Norges utvikling av disse næringene, utdyper Ingelin Noresjø.

Trenger forutsigbarhet

Arbeidet med en ny, felles mineralstrategi for hele Nord-Norge har involvert næringene, politiske nivåer, Sametinget, Arran og flere miljøorganisasjoner. I den nye mineralstrategien har man ikke bare gjort en ressurskartlegging, men også valgt å belyse kjente interessemotsetninger. Alle parter som har en interesse i mineralfeltet har fått mulighet til å gi sine innspill.

- Det er krevende å utvikle mineralnæringen. Det er lange prosesser som krever stor kapital i ryggen. Med en felles mineralstrategi har vi lagt noen grunnleggende rammer på plass, som påpeker behovet for forutsigbarhet for alle interessentene i næringen, avslutter Ingelin Noresjø. 

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: