Sjøkabel mellom Svalbard og fastlandet ute av drift

longyearbyen
Satellittantenner og internett på Svalbard er knyttet til fastlands-Norge via to undersjøiske fiberoptiske kabler. (Foto: Arne O. Holm)

Den ene av de to fiberforbindelsene mellom fastlandet og Svalbard har vært ute av drift siden fredag.

Den ene av de to forbindelsene på Svalbardfiberen er ute av drift, melder Space Norway AS som eier og er ansvarlig for fiberforbindelsen mellom fastlandet og Svalbard. Kommunikasjonen til og fra Svalbard går likevel som normalt.

Svalbardfiberen består av to undersjøiske forbindelser mellom Longyearbyen og Harstad. Svalbardfiberen er derfor funksjonell dersom en av to forbindelser svikter, men den er da uten reservekapasitet.

– Jeg har blitt orientert om at det det har oppstått en feil på en del av den ene av to fiberforbindelser mellom Svalbard og fastlands-Norge. Kommunikasjonen til og fra Svalbard går likevel som normalt. Svalbardfiberen fungerer fortsatt, selv om den ene forbindelsen nå har sviktet, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) i en pressemelding fra regjeringen.

Skjedde fredag

Space Norway med sine samarbeidspartnere arbeider nå for fullt med å lokalisere feilen og finne ut av hvor raskt den lar seg utbedre.

– Justis- og beredskapsdepartementet følger situasjonen og holdes løpende orientert om arbeidet med feilsøking via Nærings- og fiskeridepartementet, som eier Space Norway. Departementet har også løpende kontakt med Sysselmesteren på Svalbard, sier Mehl (Sp).

Sjøkabelen har vært ute av drift siden fredag.

Uvisst

Space Norway melder at feilen skyldes feil på strømmatingen mellom 130 og 230 kilometer fra Longyearbyen i et område hvor kabelen går bratt ned i Grønlandshavet, fra rundt 300 meter til 2700 meters dybde.

Hvordan skaden har oppstått er ikke avklart, men dette undersøkes nærmere. For å reparere skaden må et større, havgående kabelleggingsfartøy mobiliseres.

I tillegg til å forsyne bebyggelsen Longyearbyen med internett, betjener de fiberoptiske kablene SvalSat - en bakkestasjon for satellittkommunikasjon på Svalbard - som har over 100 satellittantenner på et nærliggende fjellplatå.

Svalbardfiberen er verdens nordligste fiberoptiske undervannskabel.

Les også:

Nøkkelord