Nytt samarbeid om arktisk undersjøisk fiberkabel

Den 14.000 kilometer lange kabelen skal redusere den optiske avstanden mellom Asia og Europa og minimere forsinkelsen på datatrafikken

Den 14.000 kilometer lange kabelen skal redusere den optiske avstanden mellom Asia og Europa og minimere forsinkelsen på datatrafikken. (Illustrasjon: Cinia)

Etter at det forrige samarbeidet strandet, satses det nå på et nytt prosjekt som skal legge en arktisk undersjøisk fiberkabel mellom Nord-Amerika, Asia, Nord-Norge og Finland. Denne gangen via Nordvestpassasjen.

Den finske nettverksleverandøren Cinia og det nordamerikanske telekommunikasjonselskapet Far North Digital har signert en intensjonsavtale om å bygge en undersjøisk fiberoptisk kabel for internett og datatransport i Arktis.

Den 14.000 kilometer lange kabelen skal redusere den optiske avstanden mellom Asia og Europa og minimere forsinkelsen på datatrafikk. Planen er at kabelen skal være klar til bruk innen utgangen av 2025.

Den planlagte kabelen vil gå fra Japan, via Nordvestpassasjen, til Europa med ilandføringer i Alaska og det kanadiske Arktis. Europeiske ilandføringer er planlagt i Troms i Norge, Finland og Irland.

Ny giv

Finske Cinias satsing på en arktisk undersjøisk fiberkabel er ikke ny. I mars i år annonserte de et samarbeid med det nordnorske selskapet Bredbåndsfylket AS og russiske Megafon.

Prosjektet ble kalt Arctic Connect og kabelen skulle legges via Kirkenes og Nordøstpassasjen langs det russiske Arktis.

I mai annonserte selskapene at prosjektet var lagt på is på grunn av forsinkelser i forhandlingene om gjennomføringen av prosjektet fra japansk side. Nå har altså det finske selskapet fortsatt arbeidet med nye partnere, og uten deltagelse fra russisk side.

De har også gått bort fra planen om å legge kabelen i Nordøstpassasjen.

Flere muligheter

Daglig leder i Bredbåndsfylket AS, Dag-Kjetil Hansen, sier til High North News at planene om en undersjøisk kabel i Nordvestpassasjen har eksisterte i mange år.

Daglig leder i Bredbåndsfylket AS, Dag-Kjetil Hansen.

Daglig leder i Bredbåndsfylket AS, Dag-Kjetil Hansen. (Foto: Trine Jonassen)

Daglig leder i Bredbåndsfylket AS, Dag-Kjetil Hansen. (Foto: High North News)

– Det er flere muligheter for oppkobling langs Nordvestpassasjen, sier han, og peker på at amerikanske Far North Digital har planer om å sørge for internett til urbefolkningen både på Grønland, i Canada og Alaska.

– Behovet der er stort, sier Hansen.

Global satsing

I en pressemelding sier administrerende direktør Ari-Jussi Knaapila i Cinia at det er en økende etterspørsel etter nye ruter for datatransport med sikker og rask internasjonal tilkobling.

– Far North Fiber, som spenner over tre av verdens største internettadopterende kontinenter, vil være en sann global satsing, sier Knaapila.

Dette er en bro over det digitale skillet.

Teknisk direktør Guy Houser i Far North Digital

True North Global Networks LP, som i Canada er tilknyttet Far North Digital, er forpliktet til å samarbeide med urbefolkningsorganisasjoner og lokale myndigheter for å utvikle en rekke ilandføringer av kabelen i den artiske delen av Canada.

Ved å bruke lokalt eide samfunnsbaserte digitale nettverk, skal en direkte tilkobling til det globale internettet etablere nye tjenester for høyhastighets bredbåndskommunikasjon på tvers av regionen som har begrensede internettmuligheter i dag.

Digital bro

Teknisk direktør Guy Houser i Far North Digital sier at den nye kabelen vil øke hastigheten og forbedre sikkerheten for telekommunikasjon mellom landene i Arktis.

Guy Houser, Far North Digital.

Guy Houser, Far North Digital. (Foto: Far North)

Guy Houser, Far North Digital. (Foto: Far North)

– Dette er en bro over det digitale skillet, og gir nordlige samfunn bedre muligheter for bærekraftig selvbestemmelse gjennom økonomisk utvikling, forbedrede utdanningsmuligheter og forbedret tilgang til helsetjenester og telemedisin, sier Houser.

Han sier videre at kabelen være en ny plattform som gir vitenskapen mulighet til å forske på de globale klimaendringene. Japan er hovedporten for den nye kabelen.

Interessant for Japan

Professor ved Keio University og spesialrådgiver til den japanske regjeringen, Jun Murai, sier i pressemeldingen at den arktiske forbindelsen mellom Japan og Nord-Europa lenge har vært interessant for Japan og selskapet Cinia, ettersom mangfoldet av internasjonale forbindelser er avgjørende for Japan.

– Den japanske statsministeren, Kishida, har kommet med en plan for å bygge nye landingspunkter rundt de forskjellige øyene der kabelen vil gå. Min langsiktige plan om at Hokkaido skal være en naturlig inngangsport til nord og øst begynner å bli virkelighet, sier Murai.

Alcatel Submarine Networks skal stå for prosjektdesign og installasjon. Kostnadene i forbindelse med produksjon, legging av kabelen og ilandføringen er omtrent 10,1 milliarder kroner. Alcatel Submarine Networks er valgt som EPC-partner for prosjektet.

Russisk kabel

I august meldte nyhetsbyrået Reuters at Russland starter arbeidet med å legge sin egen første undersjøiske fiberoptiske kommunikasjonskabel gjennom Nordøstpassasjen som en del av et statlig prosjekt for å bringe høyhastighets internett til det russiske nord, etter at Arctic connect stoppet opp.

Kabelforbindelsen, som skal være ferdigstilt i 2026, vil strekke seg 12.650 kilometer over Russlands lange nordkyst fra landsbyen Teriberka, ved Barentshavet, til den østlige havnen i Vladivostok.

Les også:

Nøkkelord