Senhøstens marineøvelser i Norden er i gang

Under Sjøforsvarets øving Flotex bygges maritim kampkraft og evne til krigføring i nordlige farvann. Her ledsages fregatten Fridtjof Nansen av to korvetter. (Foto: Odin Vinje Kjendalen/Forsvaret)

Den norske marineøvelsen Flotex gjennomføres nå utenfor kysten av Nord-Norge, der også Danmark deltar. Samtidig leder Finland sin første store marineøvelse som Nato-medlem, der sju allierte land og Sverige er med.

Sjøforsvarets årlige øvelse Flotex ble innledet sist uke, og går de neste dagene inn i sin mest intensive fase.

Aktiviteten foregår primært i Vestfjorden og Andfjorden utenfor kysten av Nordland. Det samlede øvingsområdet strekker seg samtidig fra Malangen i nord til Bergen i sør.  

10 norske og et dansk marinefartøy samtrener med Kystjegerkommandoen, Marinens logistikkommando og Luftforsvaret. I øvingen er det særlig fokus på forsvar mot ubåter.

– Gjennom 2023 har vi hatt en rekke øvelser og operasjoner med allierte. Det har gitt oss mange anledninger til å trene på integrasjon og samvirke med enheter fra ulike Nato-land. I tillegg har vi opprettholdt en beredskap. Nå prioriterer vi å øve på krigføring i norske farvann – det er en forutsetning for at vi skal kunne opprettholde beredskap og ferdighetsnivå, sier sjef for Marinen, flaggkommandør Trond Gimmingsrud.

I årets Flotex-øving inngår også viktige forberedelser til neste års storøvelse Nordic Response, der mange allierte marinefartøy vil delta. Denne starter 3. mars og vil involvere vesentlig sjømilitær aktivitet utenfor kysten av Troms og Finnmark.  

– Det er nå vi legger grunnlaget for å være rustet for alliert mottak under storøvelsen Nordic Response, framholder Gimmingsrud.

Den danske marinens patruljefartøy HDMS Hvidbjørnen til kai i Bodø i helga. I fjor deltok Danmark på Flotex med en fregatt. (Foto: Astri Edvardsen)

Deltakende enheter på Flotex 2023

– Den norske marinens fregatter KNM Fridtjof Nansen og KNM Roald Amundsen, korvettene KNM Glist, KNM Skjold og KNM Steil, mineryddingsfartøyene KNM Måløy og KNM Hinnøy med team som opererer HUGIN minejaktsystem, logistikkfartøyene KNM Magnus Lagabøte og KNM Olav Tryggvason, samt en ubåt av Ula-klassen.

– Den danske marinens patruljefartøy HDMS Hvidbjørnen.

– Kystjegerkommandoen i Harstad, en kampenhet som er Sjøforsvarets øyne og ører langs kysten – samt Marinens logistikkommando, som bistår rundt transport og forsyning.

– Det norske luftforsvarets F-35 jagerfly og P-8 Poseidon maritime patruljefly.

Sammenliknet med de siste utgavene av Flotex, er alliert deltakelse på øvelsen særlig begrenset i år. I fjor medvirket ikke bare Danmark, men også Storbritannia (en fregatt og en ubåt), samt Tyskland (maritime patruljefly).

– Vanligvis deltar flere Nato-land i øvelsen, men i år har den sikkerhetspolitiske situasjonen trukket en del fokus og dermed skip til andre steder i verden. Det betyr færre enheter i øvelsen, men til gjengjeld mer fokusert trening for de deltakende skipene, kommenterer det danske forsvaret.

Flotex varer fram til 8. desember.

Freezing winds

I gang er også den finskledede marineøvelsen Freezing Winds. Hovedaktiviteten foregår i Finskebukta og Skjærgårdshavet. Deltakerland er Sverige, Estland, Polen, Tyskland, Nederland, Frankrike, Storbritannia og USA, dels innenfor rammen av Natos stående maritime styrker.

Aktiviteten involverer 30 marinefartøy, samt kyst- og landtropper og en rekke fly. Luftoperasjoner utføres over det nordlige Østersjøområdet og det sørlige Finland. Totalt er mer enn 4000 personer involvert.

– Vår hovedøvelse denne høsten er den første vi gjennomfører som en stor Nato-øvelse, der også våre svenske partnere er sterkt involverte. Ved å trene sammen vil vi ikke bare styrke militære kapabiliteter, men også vår evne til samvirke, sier lederen for øvelsen, kaptein Juhapekka Rautava.

I dette ligger fokus på utvikling av taktiske evner, samt av evnen til vertslandsstøtte og til å lede multinasjonale operasjoner i alle dimensjoner.

– Det store antallet mineryddingsfartøy som deltar i øvelsen er en demonstrasjon av Natos interesse for og forpliktelse til beskyttelse av undersjøisk infrastruktur, fortsetter Rautava, med henvisning til åtte allierte slike skip.

Freezing Winds avrundes 1. desember.

Internasjonal deltakelse på Freezing Winds 2023

– Natos stående maritime gruppe 1 (SNMG1) med to fartøyer fra Tyskland og et fra Nederland: henholdsvis fregatten FGS Hessen, tankskipet FGS Spessart og fregatten HNLMS Tromp.

– Natos stående mineryddergruppe 1 (SNMCMG1) med sju mineryddingsfartøyer fra Polen, Tyskland, Nederland, Frankrike og Belgia.

– Sverige med korvettene HMS Sundsvall og HMS Gävle, mineryddingsfartøyet HMS Ulvön og støttefartøyet HMS Trossö.

– Estland med mineryddingsfartøyet EML Wambola.

– Storbritannia med landgangsskipet RFA Mounts Bay.

– USAs marinekorps med 2nd Marine Logistics Group og en minedykkerenhet for eksplosivrydding.

– Allierte land deltar også med 16 fly: amerikanske F/A-18 Hornet jagerfly, franske Atlantique 2 maritime patruljefly og maritime helikoptre i SNMG1.

LES OGSÅ:

Nøkkelord