Ny sjef i nord: Forsvarets operative hovedkvarter er unikt i europeisk sammenheng

Fra sjefsskifteseremoni FOH
Sjefsskifte ved Forsvarets operative hovedkvarter i Bodø. Fra venstre: Ny sjef for FOH, viseadmiral Rune Andersen, Norges forsvarssjef general Eirik Kristoffersen og avtroppende FOH-sjef generalløytnant Yngve Odlo. (Foto: Hilde Bye / HNN).

Bodø (High North News): Viseadmiral Rune Andersen trådte fredag inn i rollen som sjef for Forsvarets operative hovedkvarter. Idet Norge legges under Natos kommando i Norfolk, USA, kan hovedkvarteret få en større og viktigere rolle i alliansen. 

Viseadmiral Rune Andersen har nå offisielt tatt over som sjef for Forsvarets operative hovedkvarter (FOH). 

Seremonien for sjefsskiftet fant sted i Bodin leir i Bodø fredag. Der var forsvarssjef Eirik Kristoffersen, samt flere andre militære toppsjefer fra inn- og utland, til stede. Også sivile samarbeidspartnere og gjester var invitert. 

En tid med store endringer

Andersen trer inn i rollen som sjef for FOH i en tid med store endringer; både i det sikkerhetspolitiske bildet, men også i Forsvaret og innad i Nato. 

– Både i inn- og utland har det skjedd mye de siste årene; vi har trukket oss ut av Afghanistan, krigen i Ukraina brøt ut, og vi har økt beredskap her hjemme og i havområdene, sier Andersen til High North News og legger til: 

– Det er vanskelig å forutsi hva som skjer framover. Vi må være forberedt på å håndtere situasjoner på kort varsel. Og det understreker også betydningen av gode relasjoner mellom aktørene i totalforsvaret, og i Nato.

Ny sjef for FOH, viseadmiral Rune Andersen
– Vi har en flott stab med solid kompetanse. Jeg ser fram til å jobbe sammen med den, samt med de aktørene som FOH har et forhold til; i alle forsvarsgrenene, hele totalforsvarsfamilien og ikke minst Nato, sier viseadmiral Rune Andersen, som kommer fra stillingen som sjef for Sjøforsvaret. (Foto: Hilde-Gunn Bye)

Blant de store endringene finner vi også Finland og Sveriges søknader om Nato-medlemskap. 

Den nye FOH-sjefen sier det nordiske samarbeidet, som har styrket seg mye over de siste årene, vil fortsette for fullt. 

– Vi kommer til å få et styrket samarbeid i daglige operasjoner og i planverket vårt. Dette er også en mulighet til å på nytt se på hvordan vi kan operere i nordområdene i tilfelle krise eller krig. Samtidig skal vi ikke isolere Norden i Nato. Å opprettholde kontakten og dialogen med de andre nasjonene i Nato, som USA, Storbritannia, Nederland og Tyskland, er viktig, presiserer han. 

Fra sjefsskifteseremonien for sjef FOH
De fire nordiske sjefene for landenes respektive operative hovedkvarter. Fra venstre: Den danske sjefen for operasjonsstaben, generalmajor Ulrich Johan Hellebjerg, det finske forsvarets operasjonssjef, generalmajor Kari Nisula, sjef for Forsvarets operative hovedkvarter, viseadmiral Rune Andersen og den svenske sjefen for operasjonskommandoen, generalløytnant Carl-Johan Edström.   

Viktigheten av Arktis

En av de inviterte gjestene ved sjefsbyttet var blant annet den amerikanske viseadmiralen Daniel Dwyer, som er sjef for Joint Force Command Norfolk. 

Joint Force Command Norfolk ligger i den amerikanske delstaten Virginia, og er Nato-kommandoen som Norge flyttes til. 

På spørsmål fra media understreker Dwyer at han er til stede for å vise sin støtte til FOH, som han sier er en sterk bidragsyter i hans oppdrag. 

– Den transatlantiske forbindelsen er svært viktig i å sikre at Nato får forsyninger og forsterkninger fra Nord-Amerika, presiserer han og legger til:

– Jeg er utrolig stolt av å ha jobbet sammen med generalløytnant Odlo de siste årene. Vi har sammen gjort en stor jobb i å sikre den transatlantiske forbindelsen.  

Han trekker også fram at Arktis er et utgangspunkt når det gjelder at denne forbindelsen forblir sikker.

– Når vi jobber sammen med Norge, Finland og vår partner Sverige, kan vi bedre forstå utfordringene i Arktis og legge grunnlag for beslutninger om styrkestruktur og militært utstyr for å sikre at vi kan operere i regionen. 

Viseadmiral Daniel Dwyer
En av gjestene på seremonien var den amerikanske viseadmiralen Daniel Dwyer, ssom er sjef for Joint Force Command Norfolk. Dette er Nato-kommandoen som har områdeansvar for Atlanterhavet og nordområdene. 

Verdsettes i Nato

Viseadmiral Dwyer har vært i Norge denne uka for møter med Forsvaret og Forsvarsdepartementet. Han og forsvarssjef Eirik Kristoffersen har blant annet diskutert de nye regionale forsvarsplanene som ble vedtatt på Nato-toppmøtet i Vilnius i sommer, 

På toppmøtet ble altså de regionale planene for Nato godkjent, som blant annet innebærer oppbygging av Joint Force Command Norfolk. 

– Det er en målsetting at det nye hovedkvarteret i Norfolk, som får ansvar for vår region, skal være klart så fort som mulig. Vi har diskutert hvordan vi skal oppbemanne dette, samt hvordan vi kan integrere de planene vi har, også sammen med nordiske land, inn i de planene som gjelder for vårt område, sier Norges forsvarssjef Eirik Kristoffersen til HNN. 

Fra sjefsskifteseremonien
Fra sjefsskifteseremonien i Bodø. 

I sommer kom det fram at forsvarssjef Eirik Kristoffersen og de andre nordiske forsvarssjefene står bak et innspill om å få en fremskutt kommando i Nord-Europa. Kristoffersen har lagt fram Bodø og FOH som et mulig sted for et fremskutt Nato-hovedkvarter, rapporterte Klassekampen.

Du uttalte nylig at FOH spiller en viktig rolle for Nato i dag, og kommer til å gjøre det enda mer framover. Hva ligger i dette?

– Den siste tiden har jeg og de andre nordiske forsvarssjefene møttes jevnlig og blant annet laget et felles nordisk råd til våre politikere om hvordan Norden som helhet kan inngå i Nato og i Joint Force Command Norfolk. I dette arbeidet har vi også sett på alle hovedkvarterene vi har, forteller Kristoffersen og fortsetter: 

– FOHs kunnskap og kompetanse har høy stjerne, også i Nato. Og vi koordinerer allerede med andre Nato-kommandoer, som JFC Brunssum [som Norge er under inntil overføringen til Norfolk, journ.anm.].  I forbindelse med de regionale planene kommer nok den rollen til å bli enda tydeligere. Og jeg har derfor tilbudt viseadmiral Dwyer at FOH kan ha en rolle også i hans planverk. Det er han fornøyd med, sier forsvarssjefen og avslutter:

– De nordiske landene har sett på hvordan vi kan unngå å dublere, og hvordan vi kan få maksimalt ut av de styrkene og hovedkvarterene vi har. I dette arbeidet har vi ikke kommet fram til noen konklusjon ennå. 

– Et unikt hovedkvarter

Når Nato nå styrker sin kommandostruktur, er det helt naturlig at FOH får en viktig rolle i å understøtte dette, sier også viseadmiral Andersen. 

– Det norske fellesoperative hovedkvarteret er ganske unikt i europeisk sammenheng, og vi har et hovedkvarter med en solid evne til å lede fellesoperasjoner. Nøyaktig hvordan ting kommer til å se ut er ikke avgjort. Men at FOH får en viktigere rolle i å knytte Norge til Nato er helt klart, legger han til. 

Naboskap og alliert

Viseadmiral Andersen tar som kjent over sjefsstillingen etter generalløytnant Yngve Odlo.

– Det har vært tre spesielle år. Verden ser veldig annerledes ut i dag enn den gjorde i 2021. Men vi som hovedkvarter har klart å utvikle oss, og håndtere de krisene som har dukket opp, både nasjonalt og som en del av alliansen. Nato har aktivert sitt planverk, og vi er en del av det, sier Odlo til HNN. 

Han legger til at en av lærdommene fra tiden som sjef for det operative hovedkvarteret er at vi må være forberedt på det uventede.

– Krisene, og det uventede, dukker opp. Vi må ha en evne til å håndtere det.

– Vi vil måtte stå i en situasjon der vi er nabo til Russland, samtidig som det er andre kriser rundt omkring. Men vi må forholde oss til det på en fornuftig måte, og ha en evne til å balansere forholdet vårt til øst, samtidig som vi skal være med på å utvikle alliansen, fortsetter han.

Norge har opprettholdt direktelinjen som FOH har med den russiske Nordflåten. Hvordan har kontakten og dialogen med Russland vært? 

– Dialogen med Nordflåten er veldig konkret og profesjonell. Og det er et gjensidig ønske om å ha denne direktelinjen. Dette går både på saker som forvaltningen av grenseavtalen, men også at vi har en direkte kanal for å ivareta sikkerheten for våre som jobber i Barentshavet, hvor vi flyr og seiler i et krevende klima, sier han og legger til: 

– Vi har etablerte avtaler for hvordan vi opererer i samme område, som selvstendige nasjoner. Det handler om å gjøre dette på en trygg måte, avslutter han. 

Forsvarets operative hovedkvarter (FOH)

Forsvarets operative hovedkvarter har overordna kommando og kontroll over militære aktiviteter i Norge og i utlandet. 

Hovedkvarteret planlegger og gjennomfører store militærøvelses der avdelinger fra alle forsvarsgrenene trener sammen. 

Sjefen for hovedkvarteret er også den fremste rådgiveren til forsvarssjefen i operative spørsmål. 

Nøkkelord