SAR-nettverk drar på cruiseøvelse for EU-penger

The cruise industry and the rescue services are to conduct realistic drills on and around a cruise ship in Arctic waters during the ARCSAR project. (Photo: US Coast Guard Petty Officer 2nd Class Grand DeVuyst/Wikimedia Commons)
Russland, USA, New Zealand og Norge i nært samarbeid om søk og redning i nord – finansiert av EU.


Russland, USA, New Zealand og Norge i nært samarbeid om stort prosjekt for søk og redning i nord – finansiert av EU.

Økende trafikk, og økende interesse for Arktis, har gjort sitt til at også søk og redning i nordområdene har fått økt oppmerksomhet i de siste årene.

- Men langt fra nok oppmerksomhet, hevder professor Odd Jarl Borch ved Nord universitet.


Overmoden for oppgradering

- Tiden er overmoden for en dramatisk oppgradering av sikkerheten i nord. De teknologiske løsningene vi har i dag er langt fra tilstrekkelige for et økende antall  større cruiseskip som ønsker å trafikkere i nordområdene. Selv om det aldri har vært så trygt som det er nå å operere i nordområdene må en ta høyde for at det uventede kan skje. Gjennom prosjektet ARCSAR (Arctic Search and Rescue) tar vi sikte på at brukernes behov skal være retningsgivende for søk- og redningsressursene, sier Borch.

ARCSAR (se egen ramme) fikk nylig 34 millioner kroner fra EU til et femårig prosjekt for sikkerhet og beredskap i nord. Prosjektet skal ledes av direktør Bent-Ove Jamtli ved Hovedredningssentralen for Nord-Norge, og er utviklet i et tett samarbeid mellom Nord universitet og Hovedredningssentralen for Nord-Norge.

Det er ikke minst samarbeidet med cruisenæringen som har fått EUs program «Horizon 2020» til å fatte interesse for prosjektet.


Betydelige ressurser på cruiseskip

Frigg Jørgensen, som er direktør i cruisenettverket AECO (Association of Arctic Expedition Cruise Operators), sier i en pressemelding at passasjerskipene representerer en betydelig ressurs også innenfor beredskapen i Arktis.

- Under en SAR-operasjon i fjerntliggende områder av Arktis kan ekspedisjonsskip gjerne være de første som kommer frem til en hendelse. Cruiseskipene har med seg mat, vann, medisinsk utstyr og medisiner, leger, gjerne flere hurtiggående småbåter og en hel del andre ressurser som er viktige under en slik operasjon.


Læring og videreutvikling

- Tidligere «table-top»øvelser har vist at det er mulig å gjøre bedre bruk av disse ressursene, og ARCSARs planlagte øvelse (der man følger et cruiseskip og gjør øvelser i felt) vil kunne bli en svært verdifull mulighet til både å lære mer og å videreutvikle samarbeid mellom involverte partner, sier Jørgensen.

I tillegg til planlagte øvelser skal prosjektet, som totalt er på om lag 40 millioner kroner, bringe frem innovasjoner av utstyr og tjenester som kan brukes innenfor sikkerhet og beredskap i arktiske omgivelser.


Overføre erfaringer

- Noe av det aller viktigste et slikt prosjekt kan bidra med, er erfaringsoverføring og evaluering, sier Odd Jarl Borch.

Han peker på at under forhold, og med de enorme avstandene, som råder i Arktis, så er internasjonalt samarbeid av avgjørende betydning.

- Da er det ikke minst viktig at man kjenner hverandre, har kunnskap om hverandres kapasiteter og utstyr og at man kan kommunisere. Det igjen fordrer at man øver sammen, at det finnes kommunikasjonslinjer som fungerer og at teknologi og systemer fungerer sammen.


Det finnes kompetansegap

- Det, hevder Borch, - gjør det ikke mindre viktig å føre sammen store nasjoner som Russland og USA i innovasjonsnettverk som ARCSAR. Ved Nord universitet har vi tatt konsekvensene av de kompetansegap som er avslørt gjennom SARINOR og MARPART-prosjektene, som var finansiert av Utenriksdepartementet og Nordland fylkeskommune.

Det er etablert et bredt internasjonalt fagnettverk som kan støtte opp om brukerne på kompetansesiden. Det er også etablert et "beredskapsledelseslaboratorium"  - NORDLAB - der det både kan testes ut ulike typer verktøy innenfor beredskapsledelse, samt trene samvirke mellom rederier og beredskapsapparatet, sier Borch.


FAKTA OM ARCSAR

ARCSAR er et nettverksprosjekt for kunnskapsoverføring og innovasjonsarbeid rettet mot beredskap i Arktis. Deltakere er beredskapsaktører, næringsliv og akademia. Nord universitet er koordinator og Hovedredningssentralen Nord-Norge er prosjektleder. De har med ytterligere atten partnere fra Europa og USA, Canada, Russland og New Zealand.

Viktige deler av prosjektet blir:

- Utvikling av ny teknologi og systemutvikling
- Planverk og ledelse
- Beredskapssamarbeid over institusjons- og landegrenser

ARCSAR starter høsten 2018 og skal gå i fem år. Fremdriften vil være avhengig av timeplanen til redningssentralene i de ulike landene. Finansieringen fra EU er 34 millioner kroner, og totalbudsjettet er på nærmere 40 millioner kroner.Nøkkelord