Russland skaffer ekspertstøtte til utvikling av forskningsstasjon med BRICS på Svalbard

Barentsburg er ei russisk busetting på Svalbard, rundt 60 kilometer frå Longyearbyen. Det er ikkje vegforbindelse mellom dei to bygdene. Russarane har drive gruvedrift her sidan 1932.

Det russiske gruveselskapet Trust Arktikugol og dets datterselskap for reiseliv, Grumant, forvalter de russiske bosetningene Barentsburg og Pyramiden på Svalbard. Her er bilde fra Barentsburg – som blant annet har kullkraftverk, barnehage, skole, sykehus, forskningssenter, hotell, kultur- og idrettsbygg, samt et russisk konsulat. (Foto: Line Nagell Ylvisåker)

Russlands selskap på Svalbard, Trust Arktikugol, har nylig inngått et strategisk partnerskap med et universitet i Arkhangelsk. Selskapet vil aktivt utvikle en forskningsstasjon med BRICS-statene og trenger støtte i dette arbeidet, sier direktøren.

Trust Arktikugol vil utvikle en internasjonal arktisk vitenskapsstasjon sammen med BRICS-partnere på Svalbard, uttalte Aleksej Tsjekunkov, Russlands minister for utvikling av den fjerne Østen og Arktis, tidlig i april.  

BRICS er et samarbeidsforum for Brasil, Russland, India, Kina og Sør-Afrika.

Dels med sikte på en slik forskningsstasjon, har selskapet nylig dannet et strategisk partnerskap med Det nordlige (arktiske) føderale universitet i Arkhangelsk.

En samarbeidsavtale ble signert av direktør Ildar Neverov og rektor Elena Kudrjashova 25. april på universitetets Moskva-kontor, melder Trust Arktikugol på sin nettside.

– Partene betrakter hverandre som strategiske partnere, og er interesserte i å utvikle samarbeid innenfor utdanning, vitenskap og teknologi, skriver selskapet og fortsetter:  

– Neverov bemerket at erfaringen til universitetsforskerne er viktig for prosjekter på Spitsbergen. Trust Arktikugol planlegger aktiv utvikling av et multidisiplinært internasjonalt forskningssenter med BRICS på øygruppa – og i dette trengs ekspertstøtte fra universitetet.

Omfangsrikt samspill

Mange mer konkrete felt for samarbeid mellom selskapet og universitetet listes opp.

Blant disse er avansert trening av spesialister og opplæring av høyt kvalifisert personell, felles forskning og vitenskapelig teknisk arbeid, felles deltakelse i internasjonale programmer og prosjekter – og utarbeidelse av publikasjoner basert på felles forskningsresultater.

I tillegg er det snakk om samhandling innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi, internasjonal turisme – samt arrangering av vitenskapelige, tekniske og informasjons- og salgsfremmende arrangementer.

Trust Arktikugol er dessuten interessert i samspill med ‘Det arktiske flytende universitet’ og dets ekspedisjoner – og samarbeid rundt organisering av sommerskoler, etablering av praksisplasser for studenter og rekruttering av ungdom til «opprydding i arktiske territorier».

Større forskningstokt

‘Det arktiske flytende universitet’ er et prosjekt fra 2012 for å gi unge arktiske forskere praksis i arktiske farvann med årlige ekspedisjoner – og dette foregår blant annet i regi av nevnte universitet i Arkhangelsk.

Årets ekspedisjon på forskningsfartøyet Professor Moltsjanov vil foregå i perioden 23. juni til 14. juli, skriver det russiske nyhetsbyrået TASS.

Deltakerne er 55 personer som representerer 16 vitenskaps- og utdanningsinstitusjoner i Arkhangelsk, Moskva, St. Petersburg, Saratov og Norilsk. De skal blant annet utforske arktiske havområder med fjernstyrte undervannsfartøy og utføre hydroakustisk forskning.

Det informeres ikke noe om hvor ferden nærmere bestemt skal gå.

LES OGSÅ:

Nøkkelord