Arne O. Holm mener Another «BRICS» in the Wall - hvordan mur erstatter samarbeid i Arktis

The five leaders of BRICS in Brasília, Brazil, in 2019
Organisasjonen BRICS, med medlemsland langt utenfor Arktis, utfordrer både Norge og andre arktiske stater. (Photo: Palácio do Planalto. CC BY 2.0)

Kommentar: En snau måned før Norge skal overta Arktisk Råd utvises 15 russiske diplomater fra Norge. Samtidig flytter en annen, mektig internasjonal allianse sakte, men systematisk inn i Arktis.

Overskriften er en aldri så liten omskriving av en nærmest utslitt protestlåt fra «The Wall», ei plate utgitt av legendariske Pink Floyd i 1979. Vi var mange som taktfast sang med på refrenget i «Another Brick in the Wall:

Hey, teacher, leave them kids alone
All in all, it's just another brick in the wall.

Krigen var kald

Krigen var kald, og murene mellom øst og vest vokste seg kjempehøy.

I skrivende stund vet jeg ikke hvordan Russland vil reagere på utvisningen av russiske diplomater, men det vil garantert forsterke isfronten mellom to land med felles grense i nordområdene.

Det som fortsatt finnes av nødvendig dialog mellom Russland og Norge om for eksempel fiskeriforvaltning, redningsoperasjoner og naboskapet på Svalbard, vil bli satt på en alvorlig prøve.

Hey, teacher, leave them kids alone.

Det finnes snart ikke diplomater igjen.

Enhver konfrontasjon mellom Norge og Russland treffer først og fremst nordområdene.

En prøvestein på forholdet ligger bare uker fram i tid. Da skal Russland, hvis alt går etter planen, gi fra seg lederskapet i Arktisk Råd. Hvor smertefritt det vil skje, vet ingen. Heller ikke hvorvidt Arktisk Råd, samarbeidet mellom arktiske stater, vil kunne fortsette uten dialog med Russland.

En mektig organisasjon

Imens seiler en annen, mektig organisasjon nå for alvor inn i Arktiske farvann.

BRICS er en sammenslutning av stater med ganske ulike interesser, men som i skyggen av Russlands krig mot Ukraina, har knyttet sterkere bånd til hverandre. Akkurat nå møtes medlemslandene, Brasil, Russland, India, Kina og Sør-Afrika i Moskva.

Russland som har satt døra på vidt gap.

I sin tale til medlemslandene var budskapet fra viseutenriksminister Sergej Rjabkov, ifølge det statlige nyhetsbyrået Tass, ikke til å misforstå. For Russland er det av største viktighet å styrke samarbeidet mellom dagens BRICS-land.

Ikke bare skal samarbeidet forsterkes. Det skal i stadig sterkere grad konsentrere seg om det som skjer i Arktis.

Barentsburg

High North News kan i dag fortelle at Trust Arktikugol, det statlige russiske gruveselskapet i Barentsburg på Svalbard, vil bygge opp en arktisk vitenskapsstasjon bestående nettopp av BRICS-landene, i Barentsburg.

Russlands minister for utvikling av Arktis, Aleksej Tsjekunkov, understreket i forrige uke at en slik vitenskapelig stasjon er framtida for Trust Arktikugol.

I følge den russiske, arktiske toppdiplomaten Nikolaj Korchunov, anser Moskva «det som viktig å styrke samspill i regionen (Arktis, red. anm) med ikke-arktiske stater da eksisterende samarbeidsformater, som Arktisk Råd, forventes å bli svekket.

Av de fem BRICS-landene er det bare Brasil som ikke allerede har undertegnet Svalbardtraktaten, men allerede i 2019 skrev vi her i High North News at Brasil var i prosess med mål om å undertegne traktaten.

Flere land har signalisert at de ønsker å slutte seg til BRICS. Blant disse er Saudia-Arabia, Argentina og Egypt, som alle har undertegnet Svalbardtraktaten.

Et utfordrende spill i kulissene.

Norsk kontroll svekkes

Ny-Ålesund på Svalbard er i dag en ren forskningsstasjon. For fem år siden ble forskningen underlagt Norsk Polarinstitutt for å forsterke den norske kontrollen. Særlig utfordrende var den kinesiske aktiviteten i Ny Ålesund.

Nå foregår det altså et spill i kulissene som kan bli vel så utfordrende for norske myndigheter på Svalbard.

Samtidig som det på overordnet plan utspilles en kamp mellom Arktisk Råd og BRICS-landene om innflytelse i Arktis. Alle de syv gjenværende statene i Arktisk Råd er arktiske stater. Av BRICS-landene ligger bare Russland i Arktis.

Et Russland som har satt døra på vidt gap for stater som på sikt kan kontrollere 50 prosent av verdensøkonomien.

Dette er ikke bare en brikke til i muren mellom øst og vest. Det er en beskrivelse av hvordan internasjonal storpolitikk, militarisering og handelskrig for alvor har inntatt Arktis.

We don't need no thought control, synger Pink Floyd.

Akkurat nå synes mye ute av kontroll.

Mer fra Arne O. Holm:

Nøkkelord