Russland danner ny arktisk kommando

Er tiden kommet for å ta opp praten med Russland igjen, spør kommunikasjonssjef i Barentssekretariatet Anja Salo.(Foto: Russian Presidential Press and Information Office - kremlin.ru//Wikimedia Commons)
Russland ruster stadig opp i nordområdene. Innen 2017 skal det dannes en ny arktisk kommando som skal bestå av to brigader som skal spesialisere seg på arktisk krigføring.

Russland ruster stadig opp i nordområdene. Innen 2017 skal det dannes en ny arktisk kommando som skal bestå av to brigader som skal spesialisere seg på arktisk krigføring.

- Den første brigaden skal dannes i Murmansk-regionen, uttaler Oleg Salyukov - øverstkommanderende for landstyrkene - til det russiske nyhetsbyrået RIA Novosti.

Den andre brigaden skal opprettes i løpet av 2016, og skal stasjoneres i distriktet Yamal-Nenets.


Patruljere og forsvare

Ifølge Salyukov skal det settes ned en egen arbeidsgruppe som skal se nærmere på hvordan Russlands nasjonale interesser best kan beskyttes i Arktis.

De nye brigadene skal patruljere og forsvare russernes arktiske kystlinje, følge båter langs Nordøstpassasjen og sist, men ikke minst, demonstrere militær tilstedeværelse i regionen.

Det har lenge vært kjent at Russland jobber for å styrke landets militære, politiske og økonomiske utvikling i Arktis. For et knapt halvår siden ble det opprettet et nytt statlig organ som skal sørge for å realisere russisk innenrikspolitikk i regionen.

President Vladimir Putin har også satt den russiske regjeringen i sving med å forberede et prosjekt som skal sørge for full finansiering av landets arktiske utviklingprogram.

Totalt skal Russland ruste opp forsvaret for rundt 4000 milliarder kroner, og ifølge VG er landet omtrent halvveis i prosessen.

 

Ny langtidsplan klar om et år

Her hjemme ga forsvarminister Ine Eriksen Søreide onsdag forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen beskjed om å levere et nytt fagmilitært råd innen 1.oktober neste år.

Den politiske situasjonen i Russland, og landets annektering av Krim, er blant årsakene til at den norske forsvarsministeren ønsker seg en ny langtidsplan. Utviklingen med stadig økende investeringer i nord kan også føre til økt risiko for konflikter.

I dagens utgave av Avisa Nordland sier den tidligere stortingspolitikeren Ivar Kristiansen (H), som i dag er regionsjef i NHO Nordland, at den norske forsvarspolitikken i større grad må henge med i forhold til at kartet og det politiske terrenget i Europa har endret seg.

Kompetansen til de ansatte ved Bodø hovedflystasjon er viktigere enn noen gang, mener Kristiansen, som gjerne ser at en ny langtidsplan fører til at flere fly enn tidligere antatt vil bli stasjonert i Bodø.

I forrige langtidsplan, som det norske forsvaret vedtok for to år siden, ble hovedbasen for kampfly vedtatt flyttet til Ørland.

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: