Russiske vennskapsbyavtaler: Rana kommune: «Russere i Norge skal ikke klandres for Kremls politiske valg»

Dersom kabalen går opp, blir Geir Waage (48) Ranas neste ordfører. Han mener et potensielt samarbeid og ledende arbeiderpartipolitikk vil å løfte nordområdene til et høyere nivå. Han vil gjerne fortsette jobben han mener Jonas Gahr Støre startet .
Rana kommune og Ap-ordfører Geir Waage (t.h) følger anbefalingene fra regjeringen og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og stiller samarbeidsavtalen med den russiske vennskapsbyen Petrozavodsk i bero. (Arkivfoto: Arbeiderpartiet)

Et enstemmig kommunestyre i Rana har vedtatt å beholde vennskapsavtalen med Russland på is, i håp om et varmere samarbeidsklima etter krigen.

I forrige uke behandlet Rana kommunestyre saken om kommunens russiske vennskapsby, Petrozavodsk.

I ordfører Geir Waages (Ap) innstilling gjorde han det klart at kommunen fordømmer Russlands folkerettsstridige angrep på Ukraina og støtter opp om alle sanksjoner innført av norske myndigheter og bidrag i form av våpenstøtte og økonomisk støtte til Ukrainas frihetskamp.

På spørsmålet om vennskapsavtalen skal sies opp eller fortsatt ligge på is, vedtok et enstemmig kommunestyre å la avtalen fortsatt ligge i bero med et håp om at Rana kommune på et senere tidspunkt kan gjenoppta samarbeidet og folk-til-folk-arbeidet.

Rana kommunes avtale med Petrozavodsk består av kulturutveksling og folk-til-folk samarbeid.

Følger UDs råd

«Det er mange år siden det har vært møter på politisk eller administrativt nivå. Denne avtalen er stilt i bero med bakgrunn i Russlands folkerettsstridige invasjon», skriver Rana kommunestyre i en uttalelse.

De sier videre at de har fulgt Utenriksdepartementet råd om å stille denne type avtaler i bero, men at det ikke har kommet konkrete råd om dette bør skje gjennom å si opp avtaler eller å sette dem på pause.

Det er vårt håp at det skal bli fred i Ukraina og demokrati i Russland.
Rana kommunestyre

«Dersom det kommer tydelige råd fra myndighetene vil disse følges», skriver kommunestyret

«Det er President Putin og hans regime som er ansvarlige for bruddene på folkeretten, grunnleggende menneskerettigheter og krigens lover».

Beskytte det russiske folket

Det faktum at det bor en hel del russere i Norge, og i Nord-Norge spesielt, spiller også inn i vedtaket. Kommunestyret ønsker ikke at russere i Norge skal klandres for politiske valg til makteliten i Kreml.

«Det er vårt håp at det skal bli fred i Ukraina og demokrati i Russland. Derfor håper vi at det på et senere tidspunkt kan bli aktuelt å ha et aktivt folk til folk samarbeid igjen», avslutter Rana kommunestyret i vedtaket.

Denne uka vedtok også Narvik og Vardø kommune å beholde vennskapsavtalene i stedet for å si dem opp. Og i oktober vedtok grensekommunen Sør-Varanger og Bodø kommune å la vennskapsavtalene fortsatt ligge i bero.

Tromsø kommune valgte å si opp sin vennskapsavtale med de russiske byene Murmansk, Arkhangelsk og Nadym.

Russiske vennskapsbyer:

 • Hamarøy – Kirishi
 • Gildeskål - Lodeynoye Pole
 • Vefsn – Volkhov
 • Steigen – Podporodge
 • Ballangen -Tosno
 • Alta – Apatity
 • Harstad - Kirovsk
 • Narvik – Tosno og Kingisepp
 • Sør-Varanger - Petsjenga og Severomorsk
 • Vardø - Arkhangelsk og Severomorsk
 • Bodø – Vyborg
 • Sortland – Montsjegorsk
 • Mo i Rana – Petrozavodsk
 • Tromsø – Murmansk, Arkhangelsk og Nadym (sagt opp)

Vennskapsby:

Vennskapsbyer er et samarbeid mellom to byer, kommuner, fylker eller områder som har som mål å fremme menneskelig kontakt og knytter kulturelle bånd.

Det moderne konseptet vennskaps- eller tvillingby kom etter andre verdenskrig i 1947.

I de nordiske land ble mange vennskapsbyer etablert på 1940–1950-tallet for å styrke den nordiske kontakten.

Målet var som nevnt å knytte kontakt og utveksle kultur. Dette skulle virke forsonende på stater og byer som tidligere hadde vært fiender. Det skulle også oppmuntre til handel og turisme.

Målet er økt kunnskap om land og leveforhold hos hverandre, og også bevissthet om egen situasjon og rolle i verden.

I moderne tid har opplegget med vennskapsbyer i økende grad blitt benyttet for å opprette strategiske og internasjonale forbindelser mellom vennskapsbyer.

To vennskapsbyer har ofte, men ikke alltid, lignende karakteristika: lignende geografiske forutsetninger, lignende historie eller næring og vennskapsbyer har ofte omtrent samme befolkningsstørrelse.

For å styrke den europeiske identitet har Den europeiske union siden 1989 gitt økonomisk støtte til prosjekter knyttet til europeiske vennskapsbyer.

Kilde: Wikipedia

Les også:

Nøkkelord