Russiske vennskapsbyavtaler: Vardø og Narvik sier ikke opp russiske vennskapsbyavtaler

Ordfører i Vardø fra Miljøpartiet De Grønne, Ørjan Jensen.
Ordfører i Vardø fra Miljøpartiet De Grønne, Ørjan Jensen. (Foto: Arne O. Holm).

Etter en debatt i Vardø kommunes formannskap torsdag, var det full enighet om å la vennskapsavtalene med Russland forbli frosset. Også Narvik kommune vedtok å fryse samarbeidet med sine vennskapskommuner, framfor å bryte samarbeidet helt.

Som de fleste andre norske byer, frøs Vardø sine vennskapsavtaler med Russland etter krigen i Ukraina.

– I midten av mars, etter anbefaling fra Utenriksdepartementet, frøs vi alle avtalene med russiske aktører. Siden da har det ikke kommet nye anbefalinger og regjeringen har sagt at de ønsker at denne typen folk-til-folk-samarbeid skal fortsette, sier Vardø-ordfører Ørjan Jensen (Mdg).

Etter en kort debatt under formannskapsmøtet i dag, torsdag, ble det bestemt at Vardø kommune ikke endrer statusen på vennskapsavtalene med henholdsvis Arkhangelsk og Severomorsk.

– Avtalene er frosset inntil vi eventuelt gjør endringer, sier Vardø-ordfører Ørjan Jensen (Mdg).

Alene om å si opp

Jensen har helt siden debatten om russiske vennskapsbyer startet, fastholdt på å følge føringene gitt av Utenriksdepartementet om å bevare folk-til-folk-samarbeidet, og ikke føre en egen utenrikspolitikk.

– Det er uheldig at hver kommune utformer sin egen utenrikspolitikk, som vi nå ser eksempler på. Vi tror det beste vil være nasjonale anbefalinger som kan sikre en mer enhetlig behandling av vennskapsbyavtaler, sa Jensen til High North News i oktober.

Så langt er det bare Tromsø kommune som har valgt å si opp avtalen med sine tre russiske vennskapsbyer Murmansk, Arkhangelsk og Nadym, og avslutte samarbeidet fullstendig. Det skjedde ved et enstemmig kommunestyre sist i oktober.

Artikkelen fortsetter under.

Ingen offisiell kontakt

– Siden avtalene ble inngått på åttitallet har det stort sett vært praktisert som en vennskapsavtale der idrettsarrangementer har reist fram og tilbake, det har vært kunstutveksling og Pomorfestivalen har invitert russiske musikere, sier Jensen.

Det har også vært samarbeider mellom museer og forskjellige foreninger og organisasjoner.

Siden krigen startet har det ikke vært noen kontakt mellom Vardø kommune og det offisielle Russland.

Narvik følger på

Også i Narvik kommune var status på vennskapsavtalene med Russland på agendaen torsdag. Etter debatt og votering i Narvik bystyre endte Narvik kommune også opp med å fryse samarbeidet med de to russiske vennskapskommunene Tosno og Kingisepp.

Det var et mindretall, anført av Paul Rosenmeyer fra Narvik Høyre, som ville si opp avtalene fullstendig.

– Dette er fra Russlands side sterkt politisk styrte vennskap. Se heller mot Tromsø, som har sagt klart ifra og avsluttet samarbeidet helt, sier Rosenmeyer, som fremmet en alternativ innstilling, som altså ikke fikk støtte.

Ikke minst være en støtte til dem som ikke har fulgt Putin i det hele tatt
Vegard Lind-Jæger, ordførerkandidat for Narvik Sv

– Jeg er skuffet over holdningen til fredsbyen Narvik. Dette er feig holdning, sier Rosenmeyer.

Slår ring om det russiske folket

Men det politiske flertallet vil hegne om samarbeidet med det russiske folket, med håp om å gjenoppta folk-til-folk-samarbeidet når krigen er over.

– Når det kommer en tid etterpå håper jeg at vi kan være med på å snu strømmen i Russland. At vi gjennom samarbeid og utveksling, kan være med på å snu tankesettet til noen av dem som følger Putin. Og ikke minst være en støtte til dem som ikke har fulgt Putin i det hele tatt, sier Vegard Lind-Jæger, som er ordførerkandidat for Narvik Sv.

Leder av Narvik Arbeiderparti, Roger Bergersen, mener at det i praksis ikke utgjør noen forskjell om samarbeidet fryses eller sier opp.

– Signalet vi sender er det samme.

Støttet Tromsø

Narvik-ordfører Rune Edvardsen (Ap) har tidligere erklært sin støtte til Tromsø kommunes avgjørelse om å kutte alle forhold. Han sa til NRK i slutten av oktober at han forventet et enstemmig vedtak i bystyret denne torsdagen. Slik ble det altså ikke.

Narvik kommunestyre vedtok rådmann Lars Skjønnås sin orginale innstilling:

«Med bakgrunn i Russlands angrepskrig mot Ukraina, fryser Narvik kommune sine samarbeidsavtaler med Tosno og Kingisepp med umiddelbar virkning.»

Mer om vennskapsbyer

Nøkkelord