Politimester vil ha desentralisert politiutdanning Tar gjerne et møte for å diskutere samarbeid med samisk skole i Kautokeino

rektor ved Politihøgskolen Nina Skarpenes
Diskusjonen om å desentralisere politiutdanningen dukker til stadighet opp – denne gangen i Finnmark. Finnmark politidistrikt er stort med lange avstander, så vi skjønner at politimesteren ønsker seg politiutdanning til distriktet sitt, sier Nina Skarpenes, som er rektor for Politihøgskolen
Rektor for Politihøgskolen, Nina Skarpenes, kjenner godt til utfordringen i Finnmark når det kommer til å beholde nyutdannede medarbeidere over lengre tid, og er åpen for å diskutere studiestruktur. 

Som High North News skrev tirsdag, etterlyser Ellen Katrine Hætta, politimester i Finnmark, en desenteralisert politiutdanning i Finnmark, da gjerne lokalisert ved Sami allaskuvla/Sami University College.

- Vi har en av verdens beste politiutdanninger i Norge. For å styrke rekruttering og mer stabil bemanning i Finnmark og andre små steder i landet, er det ikke nå på tide å vurdere en desentralisert politiutdanning? spurte hun seg. 

Ser fordelene 

Rektor for Politihøgskolen, Nina Skarpenes, sier diskusjonen om en mer desentralisert politiutdanning til stadighet dukker opp.

Finnmark politidistrikt er stort med lange avstander, så vi skjønner at politimesteren ønsker seg politiutdanning til distriktet sitt, sier hun i en kommentar. 

Skarpenes ser fordelene en slik desentralisering kan ha, både for å rekruttere og beholde kompetanse i Finnmark, men også når det gjelder det språklige og kulturelle:

Vi kjenner godt til utfordringen i Finnmark politidistrikt når det kommer til å beholde nyutdannede medarbeidere over lengre tid. Vi deler også ambisjonen til Hætta og skulle gjerne ha rekruttert flere politistudenter fra de samiske kulturene, og vi har rekrutteringstiltak i Finnmark for å nå disse søkergruppene, sier hun, men understreker at politistudentene  utdannes til å bli generalister:

- De skal kunne levere gode polititjenester til alle kulturer og deler av befolkningen.

Tar gjerne et møte 

Nina Skarpenes beskriver de forslagene politimester Hætta kommer med for å knytte politiet nærmere til den samiske kulturen som konstruktive: 

- Vi tar gjerne et møte med Sami allaskuvla for å diskutere mulige samarbeidsformer, sier hun. 

Men understreker at det er regjeringen som i statsbudsjettet fastsetter hvor mange studenter Politihøgskolen tar opp hvert år. 

- Per i dag har vi fire studiesteder, med bachelorutdanning på tre av disse. Studiestedet i Bodø ble opprettet for over 20 år siden for å sikre rekruttering fra Nord-Norge, sier hun. 

På spørsmål om PHS i Bodø vil påvirkes om politiutdanningen desentraliseres, svarer hun: 

- Dette spørsmålet er ikke relevant per i dag.

Frykter ikke lekkasje 

Johnny Steinbakk, avdelingsleder for PHS i Bodø, stiller seg bak rektor Skarpenes. 

- Vi er ikke ikke bekymret for noen lekkasje, vi er opptatt av å rekruttere flest mulig studenter fra Nord-Norge, sier han til High North News. 

Johnny Steinbakk Leder for bacheloravdelinga Politihøgskolen Bodø
Johnny Steinbakk Leder for bacheloravdelinga Politihøgskolen Bodø

Han utdyper:

- Forstår jeg politimester Hætta rett, er det primært økt rekruttering til politiet blant den samiske befolkningen hun etterlyser. 

PHS i Bodø har riktignok en ikke ubetydelig nedgang i søkertallet i år, fra 600 søkere i 2018 til 500 i 2019, men Steinbakk mener det er en naturlig svingning, etter flere år med svært høye søkertall. 

- Jeg mener det er viktig at søkegrunnlaget opprettholdes, også fra Finnmark, oppsummerer han. 

Færre søkere 

Det er nylig kommet ferske søkertall fra Politihøgskolen.

Fordelingen av søkere med politiutdanning som 1.prioritet viser at Oslo har 1478 søkere i denne kategorien, en nedgang på 175 fra fjoråret. Bodø har 589 søkere, en nedgang på 110, og størst prosentvis tilbakegang.

Stavern holder stand med 722 søkere, én mer enn i fjor.

Seksjonen for opptak og rekruttering jobber nå med å bryte søkertallene ned på fylker og politidistrikt, men vet ikke per nå hvor søkerne kommer fra og til hvilket studiested de har søkt. 

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: