Vil ha politiutdanning til Finnmark

Ellen Katrine Hætta, politimester i Finnmark, ønsker seg desentralisert politiutdanning i Finnmark. 
- Jeg har alltid tenkt at vi som samfunn kunne vært bedre på integrering av innvandrere dersom vi hadde hatt større vilje til å lære i et minoritetsmiljø, sier Ellen Katrine Hætta, politimester i Finnmark, når hun argumenterer for desentralisert politiutdanning til Finnmark.  

- Vi har en av verdens beste politiutdanninger i Norge. For å styrke rekruttering og mer stabil bemanning i Finnmark og andre små steder i landet, er det ikke nå på tide å vurdere en desentralisert politiutdanning? spør  Ellen Katrine Hætta, Politimester i Finnmark i et debattinnlegg publisert i blant annet Sør Varanger avis tirsdag. 

Hun hevder videre at Finnmark politidistrikt har lang erfaring med å rekruttere nyutdannede, flinke og dedikerte politifolk, men møter utfordringer når det kommer til å beholde dem.  

- Vi ønsker å dra nytte av kompetansen de opparbeider seg, og samtidig få mindre utskiftning og mer stabilitet, skriver hun. 

Styrke samisk språk og kultur

Et annet moment hun trekker fram, er ønsket om å styrke  kompetansen om samisk språk og kultur. 

- I Nord-Norge har vi god erfaring med desentraliserte profesjonsutdanninger for sykepleiere, barnevernpedagoger, lærere, for å nevne noen. Er politiutdanningen så spesiell at vi ikke kan tenke kreativt også her? spør hun seg. 

Som politi er du ikke lenger anonym om du vender hjem eller flytter til et mindre sted, som for eksempel Alta med sine 20.000 innbyggere
Ellen Katrine Hætta, politimester i Finnmark

Hun peker på to forhold hun mener er spesielt uheldig for de som bor i grisgrendte strøk: 

- Det ene er at studentene under utdanning kan danne seg et bilde av politijobben som ikke helt passer til hvordan den faktisk er ute i distriktene. Det andre er at de sosialiseres til et privatliv i byen som kan gjøre det vanskelig senere å gå inn i rollen som «Politiet» på et mindre sted. Tenk deg følgende: Ta en ungdom fra en liten bygd eller liten by i Finnmark, og sett vedkommende inn på Majorstuen eller i Bodø. Hva skjer med rolleforståelsen? 

Politimester Hætta svarer selv på spørsmålet: 

- Jeg tror det skjer to ting med politistudenten: 1) Hun sosialiseres til et yrke i uniform, og 2) hun sosialiseres til en anonym tilværelse når uniformen ikke er på. Som politi er du ikke lenger anonym om du vender hjem eller flytter til et mindre sted, som for eksempel Alta med sine 20.000 innbyggere. Jeg tror ikke det er så lett å resosialisere seg til småsamfunnet som nyutdannet politi. Det å være samfunnets maktapparat har en spesiell og utsatt posisjon. Det gjelder særlig i Finnmark, hvor tilliten til staten er lavere enn ellers. 

Suksesshistorien UiT

Hætta mener at suksesshistorien til UiT Norges arktiske universitet, med fordel kan gjentas.

- Etableringen var ikke smertefri, men desto viktigere er det å merke seg resultatene som er oppnådd etter 50 år. Det tidligere Universitetet i Tromsø ble etablert av tre grunner: lav rekruttering til høyere utdanning, problemer med å tiltrekke seg akademikere og å holde på dem. Siden den gang har folk fra Nord-Norge tatt utdanning, og svært mange lokale og tilflyttere har valgt å bli i landsdelen. Det har bidratt til mer forskning på temaer og områder som de andre universitetene ikke har dekket, for eksempel Arktis, urfolk og fiskeri. UiT har i dag campuser «overalt» i Troms og Finnmark, og er på den måten med på å spre kunnskap og kompetanse i hele landsdelen. 

Jeg mener det er på tide at Politihøgskolen vurderer et samarbeid med en utdanningsinstitusjon i Finnmark, for eksempel Sami University College
Eller Katrine Hætta, politimester i Finnmark

Hun ønsker seg et samarbeid mellom Politihøgskolen og for eksempel Sami allaskuvla/Sami University College.

- Sami allaskuvla er en topp moderne utdanningsinstitusjon med gode fasiliteter i Kautokeino, samtidig som at det geografiske område gir unike trenings- og øvingsmuligheter utendørs for studentene. Her vil studentene være en del av et lite samfunn når de sosialiseres inn i rollen til å bli en del av samfunnets maktapparat. Et slikt samarbeid vil bidra til mer kunnskap om samiske forhold og de verdiene som vi har i Finnmark. 

Vilje til å lære

En annen fordel med å legge en politiutdanning til Sami Univesity College, mener Hætta, er at det vil stimulere til rekruttering og forskning i samiske miljø. Og igjen bidra til økt forståelse for minoritetsmiljøer, der også det kollektive ansvaret står sterkt i likhet med det samiske samfunnet. 

- Jeg har alltid tenkt at vi som samfunn kunne vært bedre på integrering av innvandrere dersom vi hadde hatt større vilje til å lære i et minoritetsmiljø. Politiutdanning i samiske omgivelser vil kunne ha stor overføringsverdi og gi unik kompetanse også i arbeid med andre minoriteter. Her kan politiet vise vei, oppsummerer hun. 

Jeg har alltid tenkt at vi som samfunn kunne vært bedre på integrering av innvandrere dersom vi hadde hatt større vilje til å lære i et minoritetsmiljø.
Ellen Katrine Hætta, politimester i Finnmark

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: