Overrasket over snøskuter-forurensning i Longyearbyen

Snowmobiling. Basecampexplorer. (Photo: Kirsti Ikonen)
Neste steg er å beregne hvor giftige utslippene fra snøskuterne er. (Foto: Kirsti Ikonen, Basecamp Explorer)

Snøskutere i og rundt Longyearbyen forurenser mer enn ventet, viser ny forskning. Og Svalbard-luften er mest forurenset om våren.

Saken er oppdatert.

– Vi hadde ventet mye høyere forurensning om vinteren når den blir transportert gjennom lufta fra nord i Europa og Asia. Når det er mørkt, blir ikke stoffene som forurenser brutt ned like lett, sier Tatiana Drotikova i en pressemelding fra NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

Hun legger til at utslippene er større om vinteren på grunn av oppvarmingen av bygningene i det nordlige Eurasia,

Drotikova har skrevet en doktorgrad om emnet ved NMBU, men holder til på Universitetssenteret på Svalbard, UNIS hvor hun nylig forsvarte doktorgraden.

Der følger hun utslippene av polysykliske aromatiske hydrokarbon (PAH), en gruppe som består flere hundre ulike stoffer som ofte kalt tjærestoff. For store mengder av disse stoffene kan blant annet føre til lungekreft, for tidlig fødsel og lav fødselsvekt.

Bedre enn før

– Luftforurensningen kommer fra forbrenning av fossile brensel. Her kommer det meste fra biler, snøskutere og kull og ikke vedfyring, sier Drotikova.

Longyearbyen har Norges eneste kullkraftverk. Men Svalbard har ett til i den russiske gruvebyen Barentsburg.

Tatiana Drotikova er doktorgradstudent på Svalbard.
Tatiana Drotikova er doktorgradstudent på Svalbard. (Foto: UNIS)
Tatiana Drotikova er doktorgradstudent på Svalbard. (Foto: UNIS)

– Kraftverket i Longyearbyen installerte et nytt rensesystem i 2015. Det er fremdeles en stor, permanent kilde til forurensning, men det ser mye bedre ut nå, sier forskeren.

90 prosent av tiden blåser røyken fra kraftverket bort fra Longyearbyen.

Mer aktivitet om våren

– Vi har sammenlignet kraftverket på Svalbard med andre over hele verden, samt med kraftverk som er utstyrt med tilsvarende system for rensing, sier Tatiana Drotikova.

Hun legger til at utslippene denne sammenligningen er lite og veldig rent, noe som viser at Longyearbyen kraftverk har er et svært godt rensesystem.

 –Menneskelige aktiviteter øker med solens tilbakekomst. Byens innbyggere gjennopptar snøskuterkjøring hovedsakelig for rekreasjonsformål i skumringsperioden. Dette er også hovedattraksjonen for turister, og antallet øker betraktelig i løpet av vårperioden, sier forskeren.

– PAH-konsentrasjonene er klart høyere om våren enn om vinteren, sier hun.

Synderen er snøskutere.

Arktis er rent om sommeren, men det gjelder ikke Longyearbyen!
Tatiana Drotikova, NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

– Om vinteren er det variert vær. Før våren kommer blir temperaturene på overflaten ekstremt lave. Det gjør at blandingen mellom luftlagene blir mindre om våren og at lufta nærmest bakken er isolert fra lagene over, sier hun.

Konsentrert forurensning

Når våren kommer, er det laveste sjiktet bare 100 meter tykt. På fastlandet kan det gjerne være to kilometer tykt. Og det er i dette sjiktet forurensningen må tynnes ut.

I stedet blir sjiktet til et «lokk» som låser forurensningen rundt Longyearbyen slik at den blir overraskende konsentrert.

I Ny-Ålesund er mindre skutertrafikk, og dermed også renere luft.

Utslipp fra cruisefartøy

– Om sommeren forventer vi at de forurensede forbindelsene blir brutt ned raskere når det er sol døgnet rundt og lav langtransport av forurensning sørfra. I mange forskningsartikler kan du lese at Arktis er rent om sommeren, men det gjelder ikke Longyearbyen! konstaterer Drotikova.

En normal sommer får Svalbard også besøk av mange cruiseskip.

– På Svalbard bor det 2400 mennesker. Noen ganger kommer det cruisefartøy med 3000 passasjerer, så folketallet blir mer enn fordoblet. Utslippene fra båtene gir også høye PAH-konsentrasjoner, sier Drotikova.

Men om sommeren er luftlaget som tynner ut forurensningen, tykkere og luftlagene blander seg bedre.

Ingen sammenligningsgrunnlag

Siden det aldri har vært gjort slike målinger i Longyearbyen før, har ikke Drotikova noe å sammenligne med. Hun forteller også om vinden som skifter retning når sommeren kommer. Så lenge det er snø på bakken, er bakken kaldere enn fjorden utenfor.

Om sommeren, derimot, er vannet kaldere enn bakken. Dermed blåser vinden fra fjorden og inn på land.

I august 2020 viste Tatiana Drotikova og kollegaer fra norske og skotske forskingsinstitusjoner hvordan kullkraftverket forurenser relativt lite sammenlignet med andre kilder til utslipp, slik som trafikk og industri.

Hvor giftig?

Neste steg er å beregne hvor giftige utslippene fra snøskuterne er.

Drotikova prøvde å ta prøver i Barentsburg også, men der klarte ikke måleutstyret å samle prøvene på grunn av den store mengden partikler i røyken fra kraftverket.

I januar 2021 annonserte regjeringen at kullkraftverket på Svalbard skal erstattes av en mer klimavennlig løsning i løpet av de neste to til tre årene.

Forskningen er gjort i samarbeid med The French National Institute for Industrial Environment and Risks (Ineris).

Les også:

Nøkkelord