Storstilt øvelse begynner i Narvik: Øver Norges rolle som transittland for allierte styrker inn til Sverige og Finland

Fra Narvik Havn
Sikring av alliert mottak. Heimevernet har ansvaret for styrkebeskyttelsen når amerikanerne ankommer Narvik havn denne uken. (Arkivfoto: Forsvaret).

Denne uken vil et amerikansk skip med militært personell ankomme Narvik i forbindelse med militærøvelsen Immediate Response 2024. Ved Narvik havn skal skipet losse flere hundre amerikanske kjøretøy og containere, som videre skal transporteres via Sverige til øvelse i Finland. 

Read in English

Ofoten og Narvik havn blir inngangsporten til Sverige og Finland under den storstilte militærøvelsen Immediate Response 2024. 

Som del av øvelsen ankommer et amerikansk skip havnen i Narvik 24. april, hvor dette vil losse over 200 kjøretøy og mer enn 300 containere. Det kommer fram i en pressemelding fra Hæren. 

Den amerikanske styrken som ankommer Norge er US Army 3rd Infantry Brigade Combat Team fra 10th Mountain Division, som transporteres fra Virginia i USA til Finland for videre øvelsesaktivitet der. 

Med tog og vei via Sverige

I Narvik laster amerikanerne av personell, kjøretøy og containere med utstyr. En del av materiellet skal flyttes til Bjerkvik. Etter hvert skal personell og materiell transporteres med tog og langs vei til Finland via Sverige.  

Immediate Response skal øve Norges rolle som transittland for allierte styrker som skal til Sverige og Finland. 

Dette innebærer blant annet mottak, støtte med forsyninger og støtte til videretransport. Det blir grensekryssing over Bjørnfjell og transport av personell og materiell gjennom Sverige til øvingsområdet for øvelse Northern Forest. Der deltar også en norsk styrke fra Finnmark Landforsvar (FLF).

Storstilt øvelsesaktivitet i flere land

Immediate Response, som inngår i øvelsesrekken Steadfast Defender, består av flere aktiviteter i tidsrommet 21. april til 31. mai 2024. 

Det vil bli øvingsaktiviteter i Danmark, Norge, Sverige, Finland Tyskland, Tsjekkia og Polen. 

Mer enn 10 000 soldater fra USA og over 12 000 soldater fra NATO- og partnerland deltar. Det er deltakelse fra Tsjekkia, Danmark, Finland, Georgia, Tyskland, Latvia, Litauen, Norge, Polen, Sverige og Storbritannia.

Immediate Response 24 og Steadfast Defender

Under Immediate Response 2024 skal amerikanske styrker øve sammen med en rekke andre NATO-land.

Øvelsen viser at USA har evne og vilje til hurtig forsterkning og forsvar av Europa, Norden og Norge. Dette trenes det på under øvelsesparaplyen Steadfast Defender som går gjennom hele 2024 og som Immediate Response er en del av.

Kilde: Forsvaret. 

Les også

Nøkkelord