Oppgraderer for å kutte utslipp

Elkem Salten i Sørfold
Elkem Salten investerer 145 millioner kroner i utslippskutt.


Elkem Salten investerer 145 millioner kroner i utslippskutt.


Ombyggingen av ovn 3 vil redusere utslippet av nitrogenoksid med opp mot 40 prosent, skriver Avisa Nordland

Beslutningen om å bygge om ovn 3 til ny teknologi ble tatt i mars i år. Nå er driften på denne ovnen stanset, og ombyggingsarbeidet som startet denne uken er beregnet å ta 62 dager.

Ombyggingen vil ta 50.000 arbeidstimer og krever 100 ekstra personer på verket som jobber dag og natt som en følge av produksjonsstoppen på ovn 3.  

Ombyggingen blir gjort med tilskudd fra næringslivets NOx-fond, som betaler støtte basert på oppnådde NOx-reduksjoner.

Ovn 2 ble oppgradert i 2013, og den nye teknologien er et resultat av forskning og teknologiutvikling i Elkem i samarbeid med NTNU og Sintef.


Les: NOx-revolusjon fra Elkem Salten

Tags