Ønsker felles nordnorsk forskningsinstitutt

Rektor Anne Husebekk ved Universitetet i Tromsø (UiT), Norges arktiske universitet, sier hun godt kan se for seg en løsning med et samlet nordnorsk universitet.

Rektor Anne Husebekk ved UiT Norges arktiske universitet ønsker å samle forskningsinstitusjonene i nord. Hun vil ha Universitetet i Nordland (UiN) som medeier i Norut, og Nordlandsforskning som en del av selskapet.  

UiT er i dag majoritetseier i Norutkonsernet, mens UiN er majoritetseier i Nordlandsforskning. I Norut er også fylkeskommunene i Nordland og Troms medeiere. 

 

Sikre stabilitet

De siste årene har vært utfordrende for Norut Alta og Norut Narvik. I Narvik er det nå enighet om at stiftelsen Forte Narvik går inn som midlertidig medeier for å sikre stabilitet. Dette som et trinn en. Hva som konkret skal være trinn to er fortsatt til drøfting, men en mulighet er at UiN går inn som meideier i Norutkonsernet.  

- På et møte i forrige uke diskuterte vi hvordan vi kan gjøre Norut Narvik til en frisk og god datter i norutkonsernet, sier Husebekk. 

Og i hovedselskapet Norut vil Husebekk gjerne ha Høgskolen i Narvik og Universitetet i Nordland med på laget. UiT skal fortsatt være største eier. 

- Jeg tror Norut har godt av å bli eid av flere forskning- og utdanningsinstitusjoner. Det er viktig at det anvendte forskningsinstituttet og universitet- og høgskolene ligger tett på hverandre, og da mener jeg gjennom eierskap og styrerepresentasjon, sier Husebekk. 

 

Kan få til mye 

Hvordan eierskap og organisasjon skal løses er foreløpig ikke avklart. 

- Det må skje en avklaring på dette med eierskap og strukturer. Vi må bare få en avklaring på det, så vi kan konsentrere oss om forskningsprosjektene, alt det spennende vi kan få til i et sånt samarbeid, sier Husebekk ivrig.

Hun mener det er gode grunner til å samle kreftene i Nord-Norge. En større institusjon kan gjøre oppdragsforskningen i Nord-Norge bedre rustet i møte med konkurrentene.

- Bekymringen her nord går på om vi klarer å ha nasjonalt ledende miljø som klarer å konkurrere, sier rektor ved UiN Pål Pedersen. Men han er ikke så opptatt av størrelsen, for Pedersen er innholdet det avgjørende.

 

 - Det er innholdet og kvaliteten på leveransen som er viktig i konkurranse med andre institusjoner, ikke størrelsen, sier Pedersen.

 

Kritisk størrelse

For Anne Husebekk derimot er løsningen å bygge en større organisasjon.

- Det handler om å oppnå en kritisk størrelse, sier hun. 

- Men betyr ikke kvaliteten mer enn størrelsen? 

- Jo, både kvalitet og størrelse betyr noe. Størrelse gir slagkraft, og man er mindre sårbar om noen slutter. Det gir også rom for en større organisasjon, både administrativt, men også flere muligheter til å sette sammen prosjekt på tvers av faggrupper, sier hun. 

 

Avventende

I Bodø er Pål Pedersen litt mer avventende til forslaget om en felles nordnorsk forskningsinstitusjon. Han vil ha flere detaljer før han mener så mye, men deler Husebekks bekymring om miljøet for oppdragsforskning.

- Bekymringen her nord går på om vi klarer å ha nasjonalt ledende miljø som klarer å konkurrere, sier Pedersen.

Om det er størrelsen det kommer an på strides de lærde.

 

Pål Pedersen, rektor ved Universitetet i Nordland.
Rektor Pål Pedersen er avventende når det kommer til strukturen innen oppdragsforskning i Nord-Norge. (Foto: Linda Storholm)

Norut

Nasjonalt forskningskonsern med hovedkontor i Tromsø. 

Datterselskaper i Alta og Narvik. 

Eier også innovasjonsselskapet Norinnova. 

140 ansatte. 

Konsernsjef: Ivan C. Burkow

Forskningsområder: Teknologi, samfunn, innovasjon. 

UiT Norges arktiske universitet er majoritetseier. Andre eiere er blant annet Nordland og Troms fylkeskommuner. 

 

Nordlandsforskning

Forskningsinstitutt som holder til i Bodø. 

Har ca 40 ansatte, og omsetter for ca 35 millioner kroner (brutto). 

Eid av Universitetet i Nordland og stiftelsen Nordlandsforskning. 

Instituttet ble opprettet i 1979 og var de 30 første årene en privat, selveid, allmennyttig stilftelse. 

Forsker innenfor områdene velferd, skole, utdanning, miljø, samfunn, entreprenørskap, innovasjon, bedrifts- og næringsutvikling, kultur- og naturbaserte næringer og regional utvikling.   

 

 

Tags