Olje- og gassindustrien tror på økt rekruttering i 2019

- Vårt eget selskap eksempelvis - DNV GL - vil hovedsakelig rekruttere nyutdannede. I tillegg vil vi foreta strategisk rekruttering for videreutvikling av selskapet i 2019, sier Arve Johan Kalleklev, Regionalsjef Norge, DNV GL - Oil & Gas. 
En omfattende studie fra DNV GL viser at tre av fire ledere i den norske olje- og gassindustrien er sikre på at industrien vil vokse i året som kommer. Den samme undersøkelsen viser også klare forventninger til økt sysselsetting innen olje- og gassindustrien i 2019.

Det kommer frem i den ferske rapporten "A test of resilience".

Etter de foregående, utfordrende årene med nedskjæringer og stillstand, viser årets studie at blant de landene DNV GL har analysert, er Norge nå ett av de landene der det er størst sannsynlighet for at rekrutteringen vil øke og nedskjæringene i antall ansatte vil avta.

* 77 prosent av lederne i norsk olje- og gassindustri er sikre på at industrien vil vokse i 2019, en sterk økning fra 65 prosent for et år siden.

* Tre av fire ledere er optimistiske når det gjelder utsiktene for deres egne selskaper for dette året.

* 39 prosent forventer at deres selskap vil skape flere jobber i 2019, sammenlignet med 27prosent for et år siden.

* En av fire ledere mener at deres selskap vil øke sine investeringer i året som kommer.

* 87 prosent mener at kostnadskontrollen vil øke eller forbli uforandret i 2019.

Rapporten «A test of resilience» er risiko- og klassifikasjonsselskapet DNV GLs niende utgave av de årlige utsiktene for olje- og gassindustrien.

Studien gir et bilde av sektorens vurderinger, prioriteringer og utfordringer for det kommende året. Den er basert på en global spørreundersøkelse blant omlag 800 ledere i olje- og gassindustrien – i tillegg til dybdeintervjuer med ledere på sektornivå.

 

 

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: