Norske styrker i beredskap på Island

Oberstløytnant Trond Haugen
– Vi viser at Norge ønsker og kan bidra til å beskytte Nato i nord, sier styrkesjef oberstløytnant Trond Haugen i Forsvaret. Han befinner seg på Natos base på Island sammen med i underkant av 100 ansatte i Forsvaret. (Foto: Forsvaret)

I januar og februar 2023 overvåker norske kampfly islandsk luftrom på oppdrag for Nato.

Nå er det igjen Norges tur til å vokte Nato-basen på Keflavik.

Island har ikke eget luftforsvar, og som Nato-land får øystaten støtte av allierte med periodisk tilstedeværelse av luftforsvar og luftromsovervåkning i fredstid. Oppdraget heter «Iceland Air Policing» (IAP), og i januar og februar 2023 er det Norge som utfører oppdraget på vegne av Nato.

IAP er et Nato-ledet oppdrag hvor det er periodevis rullering mellom alliansens medlemsland for å møte behovet til Island for suverenitetshevdelse.

Tre uker

Forrige uke sendte Norge fire F-35 kampfly til Keflavík-basen på Island. To av de norske kampflyene står på kontinuerlig beredskap, klare til å rykke ut i løpet av minutter dersom ukjente luftfartøy kommer nært islandsk luftrom.

Beredskapen kalles «Quick Reaction Alert» (QRA) og tilsvarer det norske daglige oppdraget til F-35 på Evenes. Oppdraget startet 19. januar og pågår i tre uker frem til rundt 9. februar 2023.

Viser vi at Norge ønsker og kan bidra til å beskytte Nato i nord
Styrkesjef oberstløytnant Trond Haugen

Styrkesjef oberstløytnant Trond Haugen sier at oppdraget er viktig for Norge;

– Selv om vi ikke er fullt ut operative med våre F-35 viser vi at Norge ønsker og kan bidra til å beskytte Nato i nord. Dette er tredje gangen vi løser dette oppdraget med F-35 på Island, men norske styrker har tidligere også løst oppdraget med F-16.

QRA innebærer å overvåke landets luftrom, samt holde oppsyn med all trafikk i og i nærheten av luftrommet. Om nødvendig kan QRA-flyene eskortere fremmede luftfartøy ut av Nato-området eller til utpekte flyplasser. Eventuelt kan de overføre myndigheten over QRA-flyene til sivile instanser, skulle det gjelde en sivil flykapring.

QRA er et døgnkontinuerlig oppdrag som utføres på vegne at Nato.

Viser tilstedeværelse

Oppdraget er også viktig for Norge; underveis får Forsvaret testet og operert med F-35 og støttefunksjoner, også utenfor Norge.

Norske F35 på Island
Tekniker og pilot i samtale rett etter landing av kampflyet av typen F-35 på Keflavik-basen på Island under oppdraget "Iceland Air Policing", som varer i tre uker. (Foto: Ole Andreas Vekve/Forsvaret)
Tekniker og pilot i samtale rett etter landing av kampflyet av typen F-35 på Keflavik-basen på Island under oppdraget "Iceland Air Policing", som varer i tre uker. (Foto: Ole Andreas Vekve/Forsvaret)

Den norske styrken på Island utgjør i underkant av 100 stykker.

– Det ligger mye i navnet «Iceland Air Policing». Det er nettopp det vi gjør med dette oppdraget. Vi patruljerer det islandske luftrommet og viser tilstedeværelse. Dette oppdraget går på rundgang i Nato, siden Island selv ikke har et eget luftforsvar. Vi i Norge er spesielt godt vant med vær og vindforholdene på Island som ikke er så ulikt det vi har hjemme, sier Haugen.

Derfor er det naturlig at nettopp Norge er på Island akkurat på denne tiden av året.

Godt kjent

I tillegg til de tre ukene oppdraget varer, kommer en periode i tillegg både før og etter med transport, med etablering og retur.

Denne type oppdrag er norske styrker godt kjente med, og løses til daglig fra Evenes med forsvarets F-35 kampfly.

– Tidligere løste vi oppdraget fra Bodø med våre F-16. Det spesielle denne gangen er at vi tester en minimumsløsning for hva vi trenger for raskt kunne reise fra basen vår hjemme, til en plass som trenger vår støtte raskt. Så langt har dette fungert veldig godt, og vi ble sertifisert for oppdraget av Nato i forrige uke, avslutter Trond Haugen.

Les også:

Nøkkelord