Norge, Sverige og Danmark forsterker sitt forsvarssamarbeid

Forsvarsministerne Frank Bakke-Jensen (Norge), Peter Hultqvist (Sverige) og Trine Bramsen (Danmark) undertegnet en trilateral avtale om fordypet samarbeid. (Foto: Det svenske Forsvarsdepartementet)

Forsvarsministrene fra Norge, Sverige og Danmark har undertegnet en avtale som forsterker samarbeidet om operasjonsplanlegging.

Avtalen legger til rette for samordning av operasjoner med utgangspunkt i de sørlige skandinaviske områdene. Det vil bli etablert en styringsgruppe med representanter fra forsvarsdepartementene, og de militære myndighetene vil diskutere hvordan man kan koordinere relevante operative planverk. Dette kommer frem i en pressemelding. 

– En alvorlig sikkerhetspolitisk krise i Norden vil berøre alle de nordiske landene. Vi må være forberedt på å kunne handle sammen, både i fredstid og hvis en slik situasjon oppstår. Koordinering av nasjonale operative planverk vil forbedre vår evne til å samarbeide. Denne avtalen er startpunktet for et forsterket samarbeid om operasjonsplanlegging mellom Norge, Sverige og Danmark. Formålet er å legge til rette for at de tre landene raskt og effektivt kan samarbeide og samvirke, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

– Denne avtalen utfyller det eksisterende samarbeidet med Sverige og Finland på Nordkalotten, og styrker det overordnede nordiske forsvarssamarbeidet, sier Bakke-Jensen. Det nordiske forsvarssamarbeidet er et viktig supplement til NATO-medlemskapet. Dette er reflektert i avtalen, understreker forsvarsminister Bakke-Jensen.

Les hele avtalen her

Les også

Nøkkelord