Norge sender F-35 til Island: - Deltakelsen har en høy symboleffekt

F-35 jagerfly
Island har ikke et eget forsvar og dermed ingen kapasitet til å møte landets behov for suverenitetshevdelse og luftromsovervåkning. Nato rullerer derfor med periodisk luftforsvarstilstedeværelse i fredstid. I mars setter Norges splitter nye F-35 jagerfly kursen mot øya. (Foto: Forsvaret)

I mars skal Norge løse oppdrag i den internasjonale operasjonen Island Air Policing (IAP) med sine splitter nye F-35 jagerfly. 

Norge er nå klare for å løse oppdrag både i Norge og i utlandet det nye kampflyet F-35, melder Forsvaret i en pressemelding. Allerede i mars skal Norge løse oppdrag i den internasjonale operasjonen Island Air Policing (IAP) med F-35. Dette er det første utenlandsoppdraget til 332-skvadronen etter at F-35 ble erklært initielt operative i november.

Nato-landet Island har ikke et eget forsvar og dermed ingen kapasitet til å møte landets behov for suverenitetshevdelse og luftromsovervåkning. Nato rullerer derfor med periodisk luftforsvarstilstedeværelse i fredstid.

- At F-35 kan vise operativ evne i en slik operasjon er en viktig milepæl frem mot full operativ evne i 2025, forteller sjef Luftforsvaret, generalmajor Tonje Skinnarland i pressemeldingen. 

Oppgavene ligner de som norske F-16 utfører fra Bodø (QRA), utrykning på kommando for å identifisere ukjente fly. Norge skal, på vegne av NATO stå for dette i en periode på 3 uker. Detasjementet består av 130 soldater, befal, offiserer og sivile.

Høy symboleffekt

Oberstløytnant Ståle "Steel" Nymoen, sjef for 332-skvadronen, er utnevnt som sjef for bidraget, kalt detasjement sjef. 

Oberstløytnant Ståle "Steel" Nymoen på Rygge i forbindelse med erklæring av F-35 initielt operativ evne 6. november 2019. Foto: Hedvig Anoinette Halgunset / Forsvaret.

– At Norge løser oppdraget Island Air Policing, viser at vi er en pålitelig, alliert partner av høy kvalitet. Deltakelsen har en høy symboleffekt, både for Norge og resten av Nato, forteller sjefen for bidraget, Ståle Nymoen.

Han legger til at personellet er nå i forberedelsesfasen på Ørland kampflybase før avreise.

– F-35 er nå i daglig bruk i Norge, og vi er kommet så langt med innfasingen at vi nå også kan løse oppdrag for NATO. Dermed er en av milepælene ved innfasingen av F-35 nådd, legger han til.

Mye erfaring

QRA oppdraget utøver Norge på daglig basis. Det er til en hver tid to F-16 på 15 minutter beredskapstid i Bodø. Luftforsvaret er derfor godt kjent med oppdraget. I tillegg har Luftforsvaret utført Air Policing oppdrag tidligere, både i Litauen og flere ganger på Island. Begge disse oppdragene har vært løst med F-16.

Nå er det F-35 som skal overta stafettpinnen. For Forsvaret er F-35 en viktig del av totalforsvaret, som skal beskytte Norge og hevde både vår og Natos grenser i nord.

— F-35 har vist seg å være et svært godt verktøy og fungerer bedre enn forventet, forteller detasjementsjef Ståle Nymoen.

Nøkkelord