Norge er nå Tysklands største gassleverandør

Habeck
Møte mellom den tyske økonomi- og klimaministeren Robert Habeck og Norges statsminister Jonas Gahr Støre i januar 2023. (Kilde: Olje- og energidepartementet)

Norge forsynte Tyskland med over 30 prosent av landets gassforbruk i 2022 og er dermed Tysklands største leverandør, godt foran Russland. Norges posisjon som hovedleverandør av energi til Tyskland forventes å styrkes ytterligere i årene som kommer, blant annet på grunn av nye arktiske felt som kommer i drift og nye funn over polarsirkelen.

I 2022 sto Norge for 33 prosent av Tysklands naturgassbehov og erstattet dermed Russland som landets største leverandør av gass. Året før sto Norge for nesten 20 prosent av Tysklands forsyning.

Norges leverandører har grepet muligheten til å øke markedsandelen sin i Tyskland og dermed sikre pålitelig og langsiktig etterspørsel fra Europas største forbruker av naturgass.

Utvidet produksjon over polarsirkelen vil være nøkkelen til å opprettholde den høye produksjonen.

Gassen skal komme fra Irpa-feltet (tidligere Asterix) 350 kilometer vest for Bodø, som etter planen settes i drift i 2026, samt nye funn i Barentshavet. Dette inkluderer et funn i 2022 ved siden av Goliat-feltet 85 kilometer nordvest for Hammerfest.

Pålitelig langsiktig etterspørsel er fundamentalt for store investeringer, noe som kan ta år eller tiår å betale ned.

Nå som Tyskland i stor grad er koblet fra russisk rørgass er døren åpen for Norge til å utvide sin markedsandel ytterligere og markere seg som Tysklands primærleverandør.

– Norge leverer så mye gass som mulig til Tyskland, forklarte Jonas Gahr Støre (Ap) på en felles pressekonferanse med Tysklands forbundskansler Olaf Scholz i august 2022.

– Totalt har vi økt gasseksporten med nesten ti prosent sammenlignet med utgangspunktet, noe som egentlig er maks, så vi vil gjøre det vi kan sammen med selskapene for å opprettholde et høyt nivå, uttalte Støre da.

gas imports
Naturgassimport til Tyskland i 2021 og 2022. (Kilde: Journalistens eget arbeid med data fra Bundesnetzagentur)

Utvider arktisk gassforsyning

I tillegg til å øke produksjonen på eksisterende felt, vil nye prosjekter være avgjørende for å strekke topproduksjonen inn i 2030-årene eller eventuelt eksportere enda mer gass til Tyskland i årene som kommer. Dette er inkludert feltene som er godkjent og i gang, samt potensielle felt over polarsirkelen,

Tyskland mottar norsk gass via flere kanaler. Direkte import får de via rørledningene Europipe og Norpipe. Disse to sto for rundt 23 prosent av Tysklands forsyning. Indirekte import av norsk gass gikk fra Belgia via Zeepipe-ledningen og sto for ti prosent av Tysklands gasstilstrømming.

Samarbeid

Kraftsamarbeid mellom Norge og Tyskland har hatt en betydelig økning de siste årene med flere besøk på høyt nivå, blant annet av Tysklands kansler Scholz og økonomi- og klimaminister Robert Habeck.

Under et møte for et par uker siden ble to landene enige om et strategisk partnerskap for å levere "grønn" hydrogen, sannsynligvis via en rørledning fra Norskehavet til nord i Tyskland, som ikke er bygget enda.

– Norge er i dag vår viktigste energileverandør og burde fortsette å være det på veien mot en klimanøytral fremtid, forklarte Habeck 5. januar.

Etter at Tyskland åpnet sitt første gjenforgassingsanlegg i forrige måned, med flere planlagt for 2023, har landet nå også den tekniske muligheten til å motta flytende norsk naturgass fra Hammerfest LNG, selv om ingen slike bestillinger er blitt bekreftet.

Arktisk Irpa-felt i drift i 2026

Arktiske gassressurser vil ha en nøkkelrolle i bærekraftig forsyningssikkerhet og i økning av eksport til Europa. I november 2022 kunngjorde Equinor en investering på 14,8 milIIiarder kroner, som skal sette i gang produksjonen på Irpa-feltet i Norskehavet, rundt 340 kilometer vest for Bodø.

Gass produsert fra undervannsprosjektet Irpa vil fases inn i gassinfrastrukturen via den eksisterende plattformen Aasta Hansteen rundt 80 kilometer øst for Irpa. Gass vil derfra bli brakt på land til Nyhamna-anlegget i Møre og Romsdal, og levert til kunder til på det europeiske fastlandet og Storbritannia via den eksisterende infrastrukturen av rørledninger.

gas infrastructure
Oversikt over utvalgte gassinfrastruktur, inkludert plattformer, rørledninger og gassfelt. (Kilde: Journalistens eget arbeid)

Tysklands olje- og gassprodusent Wintershall Dea har en eierandel på 19 prosent i prosjektet. Produksjonen ved Irpa forventes å være i gang i 2026 og vare til 2039.

Feltet er beregnet til å produsere nok gass til å forsyne 2,4 millioner husstander årlig gjennom sju år med toppproduksjon. Med en dybde på 1300 meter vil Irpa-feltet være en av Norges dypeste hydrokarbonutbygginger til havs til dags dato.

Nytt funn i Barentshavet

Senere kan det komme ytterligere gasstilførsel fra nye funn i Barentshavet.

I forrige måned annonserte Vår Energi at de har funnet mellom 9-21 milliarder utvinnbar gass 27 kilometer øst for oljefeltet Goliat rundt 80 kilometer fra Hammerfest. 

– Funnet kan fungere som et steg mot å realisere ytterligere gassinfrastruktur i Barentshavet i fremtiden, sier Rune Oldervoll, konserndirektør for leting og produksjon i Vår Energi.

Det er uklart hvordan gass produsert ved nye funn i Barentshavet vil nå markedene i fastlands-Europa. Det nærliggende LNG-anlegget på Melkøya har har per i dag ikke noe ekstra prosesseringskapasitet. Eksperter sier at mulige alternativer vil være en utvidelse av Hammerfest LNG på Melkøya, bygging av et nytt LNG-anlegg eller en ny rørledning.

Les også:

Denne saken ble først publisert på engelsk og har blitt oversatt til norsk av Birgitte Annie Molid Martinussen.

Nøkkelord