Vil produsere grønn ammoniakk med grønlandsk vind

Nuuk, Grønland
Anori og H2Carrier regner med å starte de første forberedelsene for vindparken til sommeren med vindmålinger i et område mellom Nuuk (bildet) og Maniitsoq nær landsbyen Atammik. (Foto: Pro Studio)

Et grønlandsk og et norsk selskap har inngått en intensjonsavtale om å bygge Grønlands første kommersielle vindpark. Parken skal, dersom den blir en realitet, levere strøm til produksjon av grønn ammoniakk.

Det grønlandske elskapet Anori - det grønlandske ordet for vind - planlegger å bygge en vindpark på Grønland sammen med det norske selskapet H2Carrier.

Parken vil forsyne flytende produksjonsfartøy med strøm slik at de kan produsere CO2-fri - også kalt grønn - ammoniakk.

Målet er en årlig produksjon på rundt 900.000 tonn grønn ammoniakk til eksport, skriver Anori i en pressemelding.

Ammoniakken skal blant annet brukes som drivstoff til lasteskip og til produksjon av kunstgjødsel i Europa.

Starter til sommeren

I dag foregår ammoniakkproduksjonen hovedsakelig ved bruk av naturgass, men selskapene ønsker en grønnere og mer miljøvennlig produksjon.

Et industriprosjekt av denne størrelsen være viktig for det grønlandske samfunnet
Konsernsjef Mårten Lunde i H2Carrier

– Mindre enn en prosent av verdens produksjon av ammoniakk produseres grønt. Dette burde være så nært opp mot 100 prosent som mulig dersom verden skal nå målene i Parisavtalen, sier styreleder i Anori A/S, Nicolai Fossar Fabritius.

Anori og H2Carrier regner med å starte de første forberedelsene til sommeren med vindmålinger i et område mellom Nuuk og Maniitsoq nær landsbyen Atammik. Det sier Anoris direktør Palle Christiansen til avisa Sermitsiaq.

Prosjektet vil gi Grønland en nøkkelrolle innen global avkarbonisering.

Over 200 turbiner

Selskapene har valgt ut området ved hjelp av et program som gir en oversikt over vindforhold over hele kloden og dermed også på Grønland.

Prosjektet vil blant annet kreve godkjenning fra myndighetene og omfattende miljøundersøkelser over ett år.

Det er planlagt etablering av over 200 turbiner. Hver turbin koster rundt 50 millioner kroner. I tillegg må det bygges veier og legges kabler.

Unikt posisjonert

Konsernsjef Mårten Lunde i H2Carrier sier i uttalelsen at at all industriell bruk av ammoniakk for tiden er forbundet med betydelige utslipp av CO2.

– Ved å bygge på etablerte og utprøvde teknologier fra olje og gass har vi utviklet nullkarbonløsninger for ammoniakk som er en nøkkelingrediens i landbruk og matindustri, sier Lunde.

Han mener at Grønland er unikt posisjonert til å ta en ledende rolle internasjonalt for forsyning av grønn ammoniakk.

– Lokalt vil et betydelig industriprosjekt av denne størrelsen være viktig for det grønlandske samfunnet i form av sysselsettingsmuligheter og positiv økonomisk innvirkning, sier Mårten Lunde.

For å inkludere så mange lokale aktører som mulig har selskapene hatt møter med de berørte kommunene og Grønlands selvstyre.

I dag produseres mesteparten av svart ammoniakk i Russland og Kina, noe som gir klimatiske, økonomiske og sikkerhetspolitiske utfordringer.

Les også:

Nøkkelord