Nordområdesatsingen: Kommunene krever konkrete svar fra Brende

Det var et massivt medieoppbud da statsminister Erna Solberg og utenriksminister Børge Brende presenterte regjeringens nye nordområdesatsing i Hammerfest i november. (Foto: Arne O. Holm)
Når utenriksminister Børge Brende kommer til Bodø i april vil Kommunesektorens Organisasjon (KS) ha konkrete svar på hva kommunene skal bidra med i regjeringens nye nordområdesatsing.

Når utenriksminister Børge Brende kommer til Bodø i april vil Kommunesektorens Organisasjon (KS) ha konkrete svar på hva kommunene skal bidra med i regjeringens nye nordområdesatsing.

“Regjeringen vil videreutvikle Nord-Norge som en av landets mest skapende og bærekraftige regioner”, heter det i rapporten Nordkloden, som regjeringen presenterte i Hammerfest i november.

Rapporten ble presentert av statsminister Erna Solberg og utenriksminister Børge Brende.

I rapporten gjør regjeringen det klart at det er fem hovedpunkter som skal prioriteres i nordområdepolitikken fremover; internasjonalt samarbeid, kunnskapsbasert næringsliv, bred kunnskapsutvikling, infrastruktur og bedre beredskap og vern av miljøet.

Lunkne tilbakemeldinger

Mottagelsen av «den nye» nordområdesatsingen har vært blandet, og Rune Rafaelsen – nylig avgått leder for Barentssekretariatet – er en av dem som tidlig ga uttrykk for at han har lite til overs for den:

- Mye selvfølgeligheter og lite nytt, sier han.

Stortingsrepresentant Martin Henriksen (Ap) mener satsingen byr på for få nye initiativer, og at regjeringen i for stor grad har blikket rettet mot sør.

- Det er lite sammenheng mellom ord og handling, sier Henriksen.

Seniorrådgiver Sylvi Hjelle i Kommunesektorens organisasjon (KS), Region Nord-Norge, er svært fornøyd med at utenriksministeren kommer til Bodø for å delta på det felles fylkesmøtet som skal arrangeres 28. og 29. april.

Møtet er å anse som en «generalforsamling» for KS i Nord-Norge, og i år er det lagt opp til en mer politisk profil enn tidligere. Nordområdesatsingen er det første temaet som skal tas opp, og Brende skal holde åpningsforedraget.

 

Utålmodige kommuner

- Vi skal ta opp en rekke andre temaer også. Men nordområdesatsingen, som vi har hørt om i mange år, blir liggende som et bakteppe. Forhåpentligvis får vi konkretisert og tydeliggjort hva regjeringen mener kommunene skal bidra med. Hvordan kan de involveres? Slik som det er nå, er vi litt utålmodige, sier Hjelle.

- Jeg synes det blir litt for mye uttalelser, og for lite fokus på hva vi selv kan gjøre, legger seniorrådgiveren til.

Til det felles fylkesmøtet for Nord-Norge kommer også fiskeriminister Elisabeth Aspaker. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen er også invitert, men har foreløpig ikke bekreftet.

KS har lagt opp til en bred politisk deltagelse på samlingen som strekker seg over to dager, og invitasjoner  har derfor også gått ut til de fremste lederne for landsdelens kommuner, samt de tre fylkeskommunene i nord. Stortingsrepresentantene for Nord-Norge er også invitert.

 

Sjømat, miljø og kommunestruktur

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker skal utfordres på hvordan Norge, og spesielt Nord-Norge, kan utvikle sin posisjon som sjømatnasjon. Miljøutfordringer langs kysten vil også være blant temaene. KS vil også ha svar på hva landsdelen kan forvente av regjeringens satsing på samferdsel i inneværende planperiode, og det er her de håper samferdselsministeren kan klargjøre.

Kommunestruktur, og flere potensielle «storkommuner» i fremtiden, står også på agendaen. Et av spørsmålene som skal diskuteres er hvordan man – både i små og «storkommuner» - kan sikre et aktivt og representativt lokaldemokrati

Elisabeth Aspaker
Kommer: Fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H).
Elisabeth Aspaker
Kommer kanskje: Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (FrP).

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: