Nordområdemeldingen legges fram fredag 27. november

Stortingsmelding om nordområdene som legges fram neste fredag vil si noe om retningen for nordområdepolitikken de neste årene. (Foto: Amund Trellevik / High North News). 
Regjeringen presenterer nordområdemeldingen neste fredag. Det er ni år siden forrige stortingsmelding om nordområdene ble lagt fram. 

Regjeringens nye nordområdemelding legges fram fredag neste uke, 27. november. 

Lanseringen finner sted i Alta.

UD bekrefter dette overfor High North News. 

Stortingsmeldingen om nordområdene blir den tredje i rekken. Den første ble lagt fram i 2005 under Bondevik-regjeringen, den andre i 2011 under Stoltenberg-regjeringen. 

Nordområdemeldingen vil si noe om retningen for nordområdepolitikken de neste årene.

Sikkerhetspolitikk og nasjonal utvikling

Nordområdene er beskrevet som regjeringens viktigste strategiske ansvarsområde. 

Nordområdepolitikken omhandler både storpolitikk og samfunnsutvikling, noe som vil bli reflektert i meldingen: 

«Den nye meldingen vil gi en oppdatert analyse av den utenriks- og sikkerhetspolitiske situasjonen i nordområdene og redegjøre for regjeringens tiltak for å sikre våre interesser,» ifølge regjeringen. 

«Hovedvekten i meldingen vil være på samfunnsutviklingen i nord, næringsliv og kompetanse, infrastruktur, klima og miljø, samt sikkerhet og beredskap. Urfolk og samiske spørsmål har en selvfølgelig plass i meldingen.»

Les også

Representanter fra regjeringen og departementer har det siste året mottatt innspill fra nordnorske aktører og nordområdemiljøet om meldinga. 

Rune Jensen i Utenriksdepartementet har koordinert arbeidet med nordområdemeldingen. 

Les også

Nøkkelord