Erna på innspillsmøter i Bodø: Mener Nord-Norge trenger mer privat kapital og interessante arbeidsplasser for å stanse fraflytting

Statsminister Erna Solberg og rektor ved Nord universitet, Hanne Solheim Hansen. (Foto: Trine Jonassen, High North News)
Statsminister Erna Solberg og rektor ved Nord universitet, Hanne Solheim Hansen snakker om utdanning i forbindelse med statsministerens besøk ved universitetet. (Foto: Trine Jonassen, High North News)
Statsminister Erna Solberg (H) vil ikke lage egne skatteregler for Nord-Norge, men heller sørge for at kapitalen som skapes i nord, blir i nord.

Fredag gjestet statsminister Erna Solberg Bodø og Nord universitet som et ledd i en rekke innspillsmøter om nordområdemeldingen, utført av hele 12 ministre strategisk plassert rundt om i Nord-Norge. Den nye stortingsmeldingen om nordområdene er ventet før jul, uten at statsministeren kan si noe mer om nøyaktig når.

Det hun kan si, er at meldingen vil dreie seg om blant annet sikkerhetspolitikk. Og nettopp sikkerhetspolitikk er noe som befolkningen i nord nærmest kan ta og føle på.

– Det er et tydelig press fra stormaktene i Arktis. Er du bekymret for Norges rolle?

– Vi er bekymret for den opprustningen vi ser, særlig i Russland der det er større kapasitet, hurtighet og mobilitet enn før. Alt dette er dimensjonerende for vårt forsvar, sier statsminister Erna Solberg til High North News.

Avskrekking og lavspenning

For å møte de nye utfordringene mener Solberg at det er viktig med en sikkerhetspolitikk bygget på avskrekking og beroligelse med økt militær tilstedeværelse i nord.

– Vi har sett at Russland har en noe annen strategi nå – som i Ukraina og andre steder. Dette er blant annet en grunn til at vi er opptatte av å ha et godt og avskrekkende forsvar og at alliansen vår fungerer godt, sier statsministeren, og legger til at Regjeringen er opptatt av at nordområdene fortsatt er et lavspenningsområde.

Statsminister Erna Solberg gjester Bodø og Nord universitet. Foto: Trine Jonassen, High North News.
Statsminister Erna Solberg gjester Bodø og Nord universitet for å få innspill til nordområdemeldingen. (Foto: Trine Jonassen, High North News).

– Hva legger Regjeringen i ordet avskrekking?

– Det at ingen skal kunne angripe vårt land. Det betyr av vi må ha egen evne, men også en alliansetilhørighet som gjør at det er realiteter i avskrekkingen.

Lite debatt

– Økt sikkerhetspolitisk trykk i Arktis er et faktum. Likevel er det stille fra sentralt hold. Hvor er den offentlige debatten om den økte aktiviteten?

– Jeg vet ikke hvorfor det er lite diskusjon rundt dette. Kanskje fordi alle er enige? Det blir lite diskusjon om alle er enige om at vi faktisk skal ha mer tilstedeværelse i nord. At vi skal sikre våre maritime ressurser og hele det marine området vårt, sier Solberg med et smil.

– Vi har flyttet mer aktivitet opp i nord fra Norge sin side. Det er fordi ressursene våre er viktigere i nord og på grunn av det sivile arbeidet som også forsvaret bidrar med.

Ikke forskjellig fra sør

– Høyre sier i sitt partiprogram at Nord-Norge skal være et sted for innovasjon, arbeidsplasser og stabilitet. Men Nord-Norge blør innbyggere hvert år uten at det tilføres friskt blod. Er det slik at Høyre har funnet en løsning på fraflyttingen?

Det er viktig at den private kapitalen som finnes ikke flyttes ut av landsdelen.
Statsminister Erna Solberg (H).

– Hovedutfordringen alle steder er å skape nok interessante arbeidsplasser. Det er næringspolitikken som er viktigst for bo- og sysselsetting alle steder. At du har nok mennesker som vil investere og skape arbeidsplasser. Det er ikke sikkert at det går an å leve av bare offentlig sektor i seg selv. Man må ha interessante, gode arbeidsplasser, sier statsministeren.

Når det gjelder bolyst tror ikke Solberg Nord-Norge er så forskjellig fra andre steder.

– Det ikke forskjell på hva som skal til i Nord-Norge enn i Sør-Norge. En generell god ramme rundt politikken, å sørge for gode rammebetingelser knyttet til investeringer og infrastruktur, et godt utdanningssystem, et godt skattesystem og at vi bygger samarbeid mellom næringsliv og forskning enda tettere, som vi har gjort de siste årene med skattefunnsordningen og Horisont 2020, sier Solberg.

– Alt det som gjør at næringslivet blir mer forsknings- og kompetansetungt er like viktig i nord som i resten av verden.

Ikke skatteparadis

– Kan Nord-Norge bli et nytt skatteparadis?

– Vi har ikke tenkt å lage egne skatteregler for Nord-Norge, bortsett fra dem vi har i tiltakssonen. Men Nord-Norge trenger mer privat kapital. Da er det viktig at den private kapitalen som finnes ikke flyttes ut av landsdelen, sier statsministeren.

Les også:

– Om du skal skattelegge oppdrettsnæringen mer og tømme ut pengene til eiere som tjent penger - om det er på fiskeri eller oppdrettsnæring - så blir det vanskeligere å få privat kapital til landsdelen, konstaterer Solberg.

Bruke eksisterende ressurser

– Hva tar du med deg fra dagens innspillsmøte om nordområdemeldingen i Bodø?

– Ved siden å få flere til å bli i landsdelen og få flere til å komme hit, så er det viktig å bruke de ressursene Nord-Norge allerede har. Flere i Nord-Norge står utenfor arbeidslivet enn resten av landet på grunn av lavere utdanningsnivå. Og da må vi bygge broer for disse inn i arbeidslivet, sier statsminister Erna Solberg, og avslutter;

– Vi kan lete etter alle de andre ressursene, men vi må begynne med de som allerede bor her.

Nøkkelord