Topptung regjeringsdelegasjon turnerer Nord-Norge

– Et Nord-Norge der folk ønsker å bo, utdanne seg, arbeide og bidra til jobb- og verdiskapning er av stor økonomisk, innenrikspolitisk og sikkerhetspolitisk betydning for hele nasjonen, sier statsminister Solberg. Foto: Amund Trellevik / High North News
Den nye stortingsmeldingen om nordområdene legges frem i høst, og regjeringen ønsker innspill fra befolkningen i nord. – Vi vil gjerne høre fra så mange som mulig hvordan vi bør gjøre dette, sier statsminister Erna Solberg.

Statsministeren, utenriksministeren og ti andre statsråder reiser til Nord-Norge 18. og 19. september for å få de siste innspillene til regjeringens nye nordområdemelding.

– Nordområdene er regjeringens viktigste strategiske ansvarsområde. Vi ønsker å fremme og videreutvikle det moderne, levende og ressursrike nord og spre kunnskap om at Arktis fortsatt preges av stabilitet og samarbeid. Vi vil gjerne høre fra så mange som mulig hvordan vi bør gjøre dette, sier statsminister Erna Solberg.

Regjeringsmedlemmenes rundreise blir siste anledning til å høre direkte fra aktører i nord hvordan regjeringen bør rette inn nordområdepolitikken framover.

Den forrige nordområdemeldingen ble lagt frem høsten 2011, og siden da har verden endret seg atskillig. Internasjonale strukturer og institusjoner er under press. Covid-19 har lagt press på næringsliv, kulturliv og samfunnet generelt. Norges sikkerhetspolitiske omgivelser har endret seg. Alt dette påvirker også nordområdene og Arktis. 

– Ute i verden er vi opptatt av å vise fram det levende nord. Å bygge opp livskraftige samfunn i vår del av Arktis er noe av det viktigste vi kan gjøre for norske interesser. Et Nord-Norge der folk ønsker å bo, utdanne seg, arbeide og bidra til jobb- og verdiskapning er av stor økonomisk, innenrikspolitisk- og sikkerhetspolitisk betydning for hele nasjonen, sier statsminister Solberg.

Statsministeren og de øvrige regjeringsmedlemmene er på reise i ulike deler av landsdelen fredag 18. september. Lørdag 19. september samles flere av dem i Tromsø, hvor det blant annet blir arrangert et større folkemøte.

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: