"Nordnorge-fondet" klar med de første investeringene

En av målsetningene til næringsminister Torbjørn Røe Isaksen, og Innovasjon Norge som forvalter investeringsfondet, er at det skal utløse kapital til unge og innovative bedrifter i Nord-Norge. (Arkivfoto: NFD).
Det nye statlige koinvesteringsfondet for Nord-Norge har gjort sine første to investeringer sammen med private investorer.

- Koinvesteringsfondet for Nord-Norge er etablert for å bidra til verdiskaping, innovasjon og flere nyetableringer i landsdelen, og det er spennende å se at det nå er i gang, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Regjeringen foreslo å opprette et statlig koinvesteringsfond for Nord-Norge i 2017, etter at det hadde vist seg vanskelig å hente inn tilstrekkelig privat kapital til et nytt såkornfond i Nord-Norge.

Tørrfisk og digitalisert undervisning

Fondet har nå investert 7 millioner kroner i Safe Track Food AS i Bodø, hvor private investorer har bidratt med til sammen 8 millioner kroner.

Midlene investeres i et pilotanlegg for industriell produksjon av tørrfisk, basert på forskning fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Selskapet planlegger på sikt å etablere et pilotanlegg i Bø i Vesterålen.

Ask Undervisning AS i Tromsø har også fått penger fra fondet. Nærmere bestemt 1,5 millioner kroner, og private investorer har bidratt med et likt beløp.

Selskapet, som jobber med å forenkle blant annet tilpasset undervisning og testing av elevers bakgrunnskunnskap, har allerede digitalisert 22 fag i den videregående skolen. Den nye kapitalen skal benyttes til å satse ytterligere. 

Sju investorer så langt

- Regjeringen prioriterer Nord-Norge. Det er flott å se at private investorer har kommet på banen, og vil bidra med penger, kunnskap og kompetanse for å skape flere vekstbedrifter i landsdelen, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet.

Staten har gått inn med 132,3 millioner kroner i fondet, som skal investere i selskaper både i Nordland, Troms og Finmark.

De statlige pengene skal investeres på like vilkår, sammen med private aktive investorer, som selv skal velge ut og følge opp investeringene.

Så langt har Innovasjon Norge godkjent sju aktive investorer som kan få investeringer matchet med kapital fra koinvesteringsfondet. 

 

 

 

Fakta om fondet:

* Innovasjon Norge forvalter fondet og godkjenner investorer på forhånd.

* Investorene må ha tid og kompetanse til å være en aktiv eier i selskapet.

* Investorene kan være lokalisert hvor som helst i landet.

*Investorene må ha tilgang til kvalitetsprosjekter og kapital til å investere minimum 2,5 millioner kroner i en periode på inntil 10 år.

* Bedriftene skal være lokalisert i Nordland, Troms eller Finnmark.

* Bedriftene det investeres i må være yngre enn syv år fra første kommersielle salg.

* Fondet skal investere i tidligfaseselskaper som har produkter og/eller tjenester med høy innovasjonsgrad og internasjonalt vekstpotensial.

* Fondet investerer ikke i bedrifter hvor investor allerede er involvert som aksjonær eller långiver.

Tags