Nordkloden – Regjeringens nye nordområdesatsing

Mye oppmerksomhet omkring Erna Solberg og Børge Brende da de presenterte Regjeringens nordområdesatsing i Hammerfest. (Foto: Arne O. Holm).
Hammerfest: "Regjeringen vil videreutvikle Nord-Norge som en av landets mest skapende og bærekraftige regioner", heter det i rapporten Nordkloden, som regjeringen presenterte i Hammerfest i dag.

Hammerfest: "Regjeringen vil videreutvikle Nord-Norge som en av landets mest skapende og bærekraftige regioner", heter det i rapporten Nordkloden, som regjeringen presenterte i Hammerfest i dag.

Rapporten ble presentert på Polarbase i Hammerfest mandag ettermiddag av statsminister Erna Solberg og utenriksminister Børge Brende. Det var for øvrig første gang Erna Solberg besøkte Hammerfest som statsminister.

Statsminister Solberg innledet med å peke på at mye av den politiske debatten har handlet om å styre Nord-Norge fra Oslo.

En økonomisk drivkraft

- Det som skjer i Nord-Norge forklares ofte ensidig som distriktspolitikk.  Nord-Norge har ikke vært senter for den nasjonale politikken. Jeg mener det er på tide å ta et oppgjør med bildet noen i sør har på det som skjer her nord. Denne regionen er en økonomisk drivkraft for nasjonen, sa Erna Solberg.

- Disse fortrinnene vi har i nord, er viktig for Norge og for verden, og det kommer til å forsterkes framover.  Det viktigste vi kan gjører framover er å realisere disse mulighetene. I nord er det fortsatt slik at olje og gass kommer til å være vekstmotor, mens det vil bli større omstillinger i sør.

Fem hovedsatsinger i nord

I rapporten gjennomgår regjeringen sine prioriteringer i nordområdepolitikken, en prioritering som omfatter fem hovedpunkt: internasjonalt samarbeid, kunnskapsbasert næringsliv, bred kunnskapsutvikling, infrastruktur og bedre beredskap og vern av miljøet.

- Regjeringen vil legge til rette for økt samarbeid mellom kunnskapsmiljøer, næringsliv og offentlige aktører innenfor og over landegrensene».
- Det vil bli tildelt nye leteområder for petroleum og det settes av 150 millioner kroner til næringslivsprosjekter gjennom Innovasjon Norge i perioden 2014-2019.
- Kartleggingen av mineraler i landsdelen vil fortsette. Regjeringen vil også styrke den langsiktige næringsrettede forskningen, for eksempel innen marin bioteknologi og bioprospektering.
- Det vil bli utarbeidet en helhetlig politikk for verdiskaping i maritim næring, og det vil i 2015 bli lagt frem en stortingsmelding om bærekraft i havbruksnæringen. En ny maritim strategi vil også stake ut kursen for skipsfartsnæringen i nordområdene.
- Regjeringen ønsker dessuten å bidra til et mer målrettet markedsarbeid i reiselivsnæringen gjennom større reisemåleselskaper, heter det blant annet i rapporten under tittelen kunnskapsbasert næringsliv.

Kjent fra statsbudsjettet

Regjeringen skriver også at den videreutvikle transportsystemet i nord, slik at det kan håndtere godsstrømmer, hverdagstransport og reiseliv på en pålitelig måte og med gode forbindelser mellom landene i nord og ut i verdensmarkedene.

De aller fleste av de tiltak statsminister Erna Solberg og utenriksminister Børge Brende under sitt besøk på Polarbase i Hammerfest, er allerede kjent gjennom forslaget til statsbudsjett.

Her finner du rapporten Nordkloden, i sin helhet.


Sekretariatsleder i Barentssekretariatet Rune Rafaelsen, er lite imponert over den nye nordområdesanstingen til regjeringen. (Foto: Barents.no)

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: