Nødnummer sviktet under Svalbard-skred

It was periodically impossible to reach Longyearbyen hospital on telephone on February 21, the day of the last major avalanche. The reasons for this were an internal portable phone and an internal hospital course. (Photo: Wikimedia Commons)
Nødnummer 113 og Longyearbyen sykehus' ordinære telefonnummer var umulig å nå i perioder etter siste snøskred. Årsak: Kursvirksomhet og bærbar telefon.


Nødnummer 113 og Longyearbyen sykehus' ordinære telefonnummer var umulig å nå i perioder etter siste snøskred. Årsak: Kursvirksomhet og bærbar telefon.

Både Sysselmannens kontor og sivilpersoner hadde store vanskeligheter med å komme frem på telefon til Longyearbyen sykehus samme dag som det siste store snøskredet gikk.

Bærbar uten dekning

Hverken nødtelefonen 113 eller sykehusets nummer ble besvart, eller det ble brutt. Det bekrefter også Sysselmannens kontor overfor High North News.

Årsaken til dette skal, etter hva HNN får opplyst, være at man hadde viderekoblet nødnummeret til en bærbar telefon inne på sykehuset. Denne mangler dekning i enkelte deler av bygningen.

Opptatt med kurs

- Den trådløse telefonen har i korte perioder vært i en del av bygget der dekningen ikke er god nok. Dette var vi ikke klar over. Vi passer nå på at alle trådløse telefoner har god nok dekning hele tiden, opplyser Aksel Bilicz, avdelingsleder på Longyearbyen sykehus.

Grunnen til viderekoblingen av telefonen er at hele sykehuspersonalet var opptatt med katastrofekurs i regi av UNN og Mads Gilbert denne dagen.

Virket som teknisk feil

Sysselmannens kontor forteller at også de hadde problemer med å nå frem til sykehuset den aktuelle dagen.

- 113 fikk man ikke kontakt på, det ordinære nummeret, 79 02 42 00, ble forsøkt. Det ble svart, men brutt, og det virket som en teknisk feil. Vi fikk kontakt med sykehuset via et annet nummer, og varslet om mulig feil, sier Sysselmannens kontor til HNN.

Skal skiftes ut

Telenor Svalbard leverer ikke telefoniløsning til Sykehuset i Longyearbyen. - All telefoni til sykehuset går via UNN, forteller pressekontakt Per Aril Meling i Telenor Norge.

- Teknisk driftsavdeling ved Universitetssykehuset Nord-Norge opplyser at det trådløse telefoni-nettet ved Longyearbyen sykehus skiftes ut i løpet av våren 2017, sier pressevakt Marit Einejord ved Universitetssykehuset Nord-Norge, til HNN.
 


Read article in English

Nøkkelord