Ministermøte i USA med sikkerhet i nord på agendaen

Orientering om F-16 på Bodø hovedflystasjon
Bodø hovedflystasjon: Oberst og Sjef 132 luftving Øivind Gunnerud (t.v) utdyper F-16 jagerflyets funksjoner overfor forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp) og sjef ved Forsvarets operative hovedkvarter Yngve Odlo. (Foto: Hilde-Gunn Bye).